Bygård Tønsberg

Bygård midt i Tønsberg sentrum

Prisantydning 7 900 000 kr

Type lokale:  Bygård/Flermannsbolig
Areal: 558 m²
Tomteareal: 397 m²

Beskrivelse

Eiendommen ligger midt i Tønsberg sentrum, rett ved kjøpesenteret Farmandstredet og i umiddelbar nærhet til togstasjonen og bussterminalen, samt alle øvrige sentrumsfunksjoner.

Adkomst
Enkel adkomst til eiendommen.

Beskrivelse
Eiendommen består av en flott bygård som går over to etasje med forretningslokaler i 1. etasje, kontor og to leiligheter i 2, etasje, samt en frittstående sidebygning som består av et næringslokale.

Leilighet 1, p-rom ca. 42 kvm, består av entré, stue, kjøkken, soverom og bad.

Leilighet 2, p-rom ca. 30 kvm, består av åpent stue og kjøkkenløsning, soverom og bad.

Det er i tillegg kjeller og loft for lagringsplass.

Det er totalt 4 p-plasser i bakgården.

Areal  1. etasje:   BRA ca. 175 kvm.
2. etasje:            BRA ca. 179 kvm.
kjeller:                BRA ca.   80 kvm.
Loft:                   BRA ca.   95 kvm.
Totalt:                BRA ca. 529 kvm.

Sidebygning BRA ca. 29 kvm.

Arealet er hentet fra oppmåling av takstmann, men er ikke kontrollmålt av megler. Det tas derfor forbehold om eventuelle feil og avvik. Eventuelle feil og avvik kan ikke påberopes som grunnlag for prisavslag. Kjøper oppfordres til å gjøre kontrollmåling.

Standard
Eiendommen har normal god utleiestandard.

Tomt
Eiet tomt på ca. 397,3 kvm.

Konsesjon

Eiendommen er ikke konsesjonspliktig.

Regulering
Eiendommen er avsatt til Sentrumsformål – Nåværende i kommunedelplanen.

Vei, vann og avløp
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Kom. avgifter
Årlig kommunale avgifter ca. NOK 18.439 ,-. Eiendommen har vannmåler.

Forsikring
Forsikret hos Gjensidige. Årlig forsikringspremie NOK 15.692,-. Dette er en del av en porteføljeforsikring og kjøper må selv ordne egen forsikring per overtakelse.

Leieforhold
Årlig husleie ut året 2022 NOK 584.580,- eks. mva. Fra 01.01.2023 NOK 549.864,- eks. mva. Det vil da være et ledig kontorlokale, estimert markedsleie NOK 48.000,- eks. mva. per år.

Felleskostnader
Leietakerne av næringslokaler betaler i tillegg sin andel av eiendommens driftskostnader i form av felleskostnader. Per 1. januar 2022 utgjør det ca. NOK 21.600,- eks. mva.

Til salgs
Det er 100 % av aksjene i selskapet Håkon Gamles gate 9 AS som selges.

Saldoverdier

Skattemessig saldoverdier per 31.12.2021 var NOK 673.104,-.

Energi/radon
Det er ikke foretatt energimerking eller radonmåling.

Ferdigattest
Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

Servitutter
Grunnboksutskrift oversendes ved forespørsel.

Diverse
Megler har gjort begrenset undersøkelse og interessenter oppfordres derfor til å gjøre grundige undersøkelser. Det er ikke utarbeidet tilstandsrapport for eiendommen.

Eiendommen er automatisk fredet pga. alder.

Det er ingen justeringsforpliktelser knyttet til eiendommen.

Selger kjenner ikke til at det er forurensing i tomtegrunnen m.v. Kjøper skal, dersom forurensing i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensing som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger.

Informasjon i dette prospektet samt tilleggsinformasjon, er gitt av selger. Prospektet er godkjent av selger. Opplysningen er bearbeidet etter beste skjønn, men Eiendomsmegler 1 Sørøst-norge AS avd. Næring kan ikke ta ansvaret for at informasjonen er uriktig eller ufullstendig.

Budregler

Interessenter oppfordres til å legge inn skriftlig bud. Eventuelle forbehold skal tydelig fremgå av avgitte bud og referanse vedrørende finansiering må opplyses.

Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Dette salget forutsettes gjennomført med profesjonelle parter. Forskrift om budgivning gjelder derfor ikke.

As is klausul
Selskapets hovedaktivum Eiendommen og Selskapet for øvrig overtas som den/det er , jfr. avhendingsloven § 3-9 og kjøpsloven § 19. Dog fravikes bestemmelsene slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel dersom selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser etter endelig kontrakt, dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. avhendingsloven § 3-7 og kjøpsloven § 19 bokstav b) eller dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jf. avhendingsloven § 3-8 og kjøpsloven § 19 bokstav a). Risikoen for eventuelle skjulte feil tilligger etter dette kjøper. Selger er ikke kjent med ufullstendigheter eller feil i rapporter e.l. som er utarbeidet av tredjemann. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8 og kjøpsloven § 19 bokstav a) og b), slik at selger bare svarer for eventuelle feil som   selger selv likevel var kjent med.

Avhendingsloven § 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 18 mnd. etter overtakelse.

For ytterligere informasjon eller visning, kontakt megler.

Kontakt

Ola S. Carlsen

Næringsmegler MNEF salg/utleie

Mob: 97114534

Utvikler / utleier

EiendomsMegler 1 Næringsmegling AS

Nyttig informasjon

Finnannonse

Adresse

Håkon Gamles gate 9
3111 Vestfold og Telemark