Bygård Tønsberg

Flott bygård midt i Tønsberg sentrum. God eksponering på gateplan. Kort vei Tønsberg brygge.

Prisantydning 10 990 000 kr

Totalpris 10 990 785 kr
Omkostninger 785 kr
Kommunale avg. 5 343 kr per år

Nøkkelinfo

Bruttoareal 466 m²
Eieform Eier (Selveier)
Areal 466 m²
Byggeår 1910
Tomteareal 451 m² (eiet)
Boligselgerforsikring Nei

Type lokale

Kontor

Om eiendommen

 

Innhold

Eiendommen er i dag innredet til kontorer med mange single kontorer, møterom, kjøkken/personalrom mm. Bygget fremstår som normalt godt vedlikeholdt. Eiendommen ble renovert og vesentlig oppgradert i 2008. Første etasje har blant annet vært brukt til restaurant, kontor og eiendomsmeglerforretning tidligere. I annen etasje var det fram til 2004 to store, flotte ærverdige leiligheter.

Bygget går over to etasjer og inneholder:

1. etasje inneholder resepsjon, kontorer, kopirom, møterom, lager og toalett.
2. etasje inneholder gang, kontorer, kjøkken/personalrom, arkivrom, møterom, toalettrom, bad/wc og teknisk rom.

I tillegg er det krypkjeller under deler av bygget.
Gårdsplass/parkering på baksiden av bygget.

Standard

Nedre Langgate 39 i Tønsberg en gammel ærverdig bygård midt i Tønsberg sentrum. Eiendommen ligger inntil en av Norges aller mest attraktive bryggeområde med super eksponering på gateplan. Bygningen var opprinnelig en klassisk bygård med butikk i første etasje og bolig i annen etasje. I 2011 ble den bygget om til kontorer.

Hele gata har de siste årene vært gjenstand for stor oppgradering. I dag fremstår hele gata som en idyllisk, trang, gammel klassisk bygate med brostein og gamle gatelamper i nydelig smijern. Hovedgata – gågata fra torvet og ned til brygga blir ferdigstilt før sommeren. Da vil en den fremstå som en an Norges flotteste gågater med rennende vann, fontener, beplantning og sittebenker.

Overdragelsen gjelder salg av samtlige aksjer i selskapet ANE AMLIE AS, organisasjonsnummer: 919 997 281. Selskapet har hjemmel til eiendommen.

For ytterligere beskrivelse av standard og informasjon om stipulerte leieinntekter (antatt til kr 978.600,- pr år i følge takstdokument) se vedlagt tilstandsrapport samt takstdokument i prospekt.

Løpende kostnader

Eiendommen er forsikret hos LY forsikring, Avtalenummer: 231197.13
Årlig forsikringspremie utgjør kr 28.905,.
Det er 1 strømmåler på eiendommen.

Boligens areal

Bruttoareal: 466 kvm

1. etasje:
Bruksareal: 206 m²: Resepsjon, kontorer, kopirom, toalettrom, møterom og lager.

2. etasje:
Bruksareal: 214 m²: Gang, toalettrom, kontor, kjøkken, arkivrom, bad/wc, teknisk rom, kontor og møterom.

Ved utregning av BTA er det lagt til grunn en gjennomsnittlig veggtykkelse. Det er varierende vinkler og retninger på vegger i bygningen, noe som vanskeliggjør nøyaktig oppmåling. Areal må derfor anses som omtrentlige.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

De oppgitte arealer er hentet fra tilstandsrapport avholdt 29.03.2023 utført av takstmann Thomas Green/Jan-Erik Mikarlsen. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

Ingen av arealmålene er kontrollert av megler. Det anbefales at alle interessenter foretar en egen arealoppmåling, befarer eiendommen med fagkyndig og nøye undersøker gården. Ved ønske om kontrollmåling kan interessenter på forespørsel få tilgang til eiendommen for oppmåling for egen regning. Unnlater kjøper / budgiver å kontrollmåle eiendommen før inngivelse av bud / kjøp gir et eventuelt arealavvik ikke kjøper rett til prisavslag.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest for oppførelse av pipe og ovn, datert 31.10.1942.
Det foreligger ferdigattest for ombygging etter brann, datert 04.03.1944.
Det foreligger ferdigattest for gjenbygging av portrom, datert 22.11.1944.
Det foreligger midlertidig brukstillatelse for ombygging og bruksendring til bevertning, datert 18.12.2008.
Det foreligger ferdigattest for ombygging og bruksendring til bevertning, datert 10.03.2011.
Det foreligger ferdigattest for bruksendring (restaurant til kontor), datert 13.10.2011.

At slike tillatelser/attester eksisterer gir ingen garanti for at det ikke senere er utført arbeider som ikke er byggemeldt/godkjent.
Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning.

Takstmann opplyser at ett kontor og møterom har ingen vinduer, kun lys via glassfelt/glassdører.

Ny eier/kjøper påtar seg alt ansvar tilknyttet dagens bruk, fremtidige søknadsprosesser og eventuelle ulovlige forhold. Alle interessenter og kjøper vil bli vurdert som profesjonell og det anbefales at alle interessenter befarer eiendommen med fagkyndig og nøye undersøker gården, samt den informasjonen som finnes tilgjengelig på Tønsberg kommune sine nettsider for saksinnsyn, før bud inngis

Adgang til utleie

Bygget er ikke utleid pr 26.04.2023
Se vedlagt taksdokument utarbeidet av Takstingeniør Jan-Erik Mikarlsen for stipulerte leieinntekter og driftskostnader.

Det er nylig publisert en utleieannonse for eiendommen.
https://www.finn.no/realestate/businessrent/ad.html?finnkode=300246078

Eier har ikke utført radonmåling

Oppvarming

Oppvarming består av strøm.
1 Strømmåler i bygget.

Formuesverdi

Formuesverdi foreligger ikke p.t.

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen ligger i et område regulert til gatetun, med plannavn «Området avgrenset av Storgt. – Nedre Langgt. – Møllegt. – Rådhusgt.», datert 26.01.1981. I henhold til kommunedelplan – Sentrum, Byplan 2018-2030, vedtatt 22.05.2019, ligger eiendommen i et område som er avsatt til veg og sentrumsformål – nåværende. Relaterte planer: «Miljøopprustning av Nedre Langgate», vedtatt 14.12.1994 og «Nedre Langgate 41 og 43», vedtatt 11.03.2008.

Eiendommen ligger i et område med båndlegging etter lov om kulturminner – nåværende.

For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler eller Tønsberg kommune.

Boligselgerforsikring

Selger kan ikke tegne boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger.

Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt SMS fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 92 46 85 90 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Alle interessenter og kjøper vil bli vurdert som profesjonell og kjøpers reklamasjonstid begrenses derfor til 6 mnd. etter overtakelsen

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende enkeltstående brudd / reklamasjoner som medfører tap på mindre enn kr. 200.000,- og kjøper kan ikke gjøre krav gjeldende med mindre Kjøpers samlede krav overstiger kr. 600.000,-

Alle interessenter oppfordres til nøye å undersøke gården. Det anbefales at alle interessenter rådfører seg og befarer eiendommen med fagkyndig, før bud inngis. Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte oppmåling av takstmann.

Med henvisning til lov om eiendomsmegling § 1-4 tredje ledd, jfr. forskrift om Eiendomsmegling § 1-2, fravikes bestemmelsene i eiendomsmeglingsloven § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, § 6-7 til § 6-10 og kapittel 7 og § 8-8 da overdragelsen gjelder salg av næringseiendom / eiendom solgt som ledd i næringsvirksomhet.

Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger.

Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt SMS fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 92 46 85 90 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selgermå også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp.

Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Selger kjenner ikke til at det er forurensing i tomtegrunnen m.v. Kjøper skal, dersom forurensing i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensing som
eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med en rådgiver eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Megler har ikke undersøkt skatte-, avgifts- eller regnskapsmessige forhold. Dette anbefales vurdert av partenes rådgivere eller revisor.
Regnskapet for selskapet oversendes etter forespørsel til megler

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.

Det tas forbehold om at det kan være arealavvik fra faktisk areal. Eventuelle avvik i senere arealoppmålinger kan på ingen måte danne grunnlag for prisavslag eller gjenstand for reklamasjon.

Kjøpekontrakt som legges til grunn for transaksjonen er NEF sin mal 2020, kontrakt og oppgjør utføres av ekstern leverandør. Megler har ikke undersøkt skatte-, avgifts- eller regnskapsmessige forhold. Dette anbefales vurdert av partenes rådgivere eller revisor.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Nedre Langgate 39, 3126, Tønsberg, Gnr. 1002 bnr. 123 i Tønsberg kommune

Eier

Ane Amlie AS v. Adrian Kristiansen

Oppdragsnummer

28-23-0030

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Kjøpekontrakten som skal benyttes i transaksjonen er «Meglerstandarden av mars 2020». Ved budgivning aksepterer budgiver at man har lest og akseptert kjøpekontrakten som skal benyttes av partene.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.

Beliggenhet

Eiendommen ligger midt i Tønsberg sentrum, med umiddelbar nærhet til Tønsberg Torv og Tønsberg brygge. Gangavstand til togstasjon, bussterminal og alle andre sentrumsfunksjoner. Meget god eksponering ut mot Nedre Langgate som er en sentral gate i Tønsberg by.

Adkomst

Se vedlagt kartskisse på høyre side i annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. Det vil bli skiltet med Bakke Sørvik & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med ev. fellesvisninger.

Kontakt

Preben Falbach Rakfjord

Eiendomsmegler / Partner

Mob: 92468590

post@bs-partners.no

Utvikler / utleier

Bakke Sørvik & Partners

Mob: 33311333

post@bs-partners.no

https://partners.no/kontor/tonsberg

Nyttig informasjon

Finnannonse

Adresse

Nedre langgate 37
3126 Vestfold og Telemark