Bygård Tønsberg

Bygård med totalt 8 leiligheter og 2 næringslokaler i Tønsberg sentrum

Prisantydning: 12 500 000 kr

Type lokale: Bygård/Flermannsbolig
Areal: 651 m²

Beskrivelse

Beliggenhet
Eiendommen ligger i Tønsberg sentrum, i umiddelbar nærhet til togstasjonen, bussterminalen, Farmandstredet og alle øvrige sentrumsfunksjoner. Kort gangavstand til Tønsberg Torv og Tønsberg Brygge.

Adkomst
Enkel adkomst til eiendommen.

Beskrivelse
Eiendommen består av en ærverdig bygård (hovedbygningen) og en sidebygning. Hovedbygningen går over tre etasjer og inneholder fire leiligheter og to næringslokaler. Sidebygningen går over to etasjer og inneholder fire leiligheter.

Hovedbygning

1. etasje består av består av to næringslokaler på henholdsvis BRA ca. 57 kvm og BRA ca. 64 kvm.

2. etasje består av to leiligheter (BRA ca. 58 kvm og BRA ca. 56 kvm)

3. etasje består av to leiligheter (BRA ca. 68 kvm og BRA ca. 38 kvm)

u. etasje består av lager og teknisk rom.

Sidebygning

1. etasje består av to leiligheter (BRA ca. 33 kvm og BRA ca. 53 kvm)

2. etasje består av to leiligheter (BRA ca. 36 kvm og BRA ca. 53 kvm)

Areal
Hovedbygning
1. etasje: BRA ca. 125 kvm.
2. etasje: BRA ca. 125 kvm.
3. etasje: BRA ca. 114 kvm.
u. etasje: BRA ca. 105 kvm.
Totalt:      BRA ca. 469 kvm.

Sidebygning
1. etasje: BRA ca.   91 kvm.
2. etasje: BRA ca.   91 kvm.
Totalt       BRA ca. 182 kvm.

Areal
Arealet er hentet fra takstmann og er ikke kontrollmålt. Det tas derfor forbehold om eventuelle feil og avvik. Eventuelle feil og avvik kan ikke påberopes som grunnlag for prisavslag. Kjøper oppfordres til å gjøre kontrollmåling.

Parkering
To stk. p-plasser.

Tomt
Eiet tomt på 462,3 kvm.

Konsesjon
Eiendommen er ikke konsesjonspliktig.

Regulering
Eiendommen ligger i et område avsatt til Kombinert bebyggelse og anleggsformål – Nåværende i kommundelplanen.

Rammegodkjenning
Per i dag er det kun en leilighet i hovedbygningen, en leilighet i sidebygningen, samt 1. etasje som et næringslokale i hovedbygningen som er godkjent. Nåværende eier har søkt om og fått rammegodkjenning for de resterende leilighetene og to næringslokaler. Kommunen ønsket dog noe tilleggsinformasjon, som arkitekt nå har sendt kommunen. Det forutsettes endelig rammegodkjenning før salget gjennomføres.

Kjøper må besørge og bekoste alt videre arbeider som må utføres iht. til   rammegodkjenningen, se vedlegg. Dette gjelder blant annet krav til lyd   og brann.

Leieforhold
Total årlig husleie er NOK 192.000,-.

Per i dag er det kun en leilighet og et næringslokale som er leid ut.

Antatt markedsleie ved fullt ut leid er NOK 1.100.000 per år.

Forsikring
Eiendommen er forsikret hos Ly Forsikring med en årlig forsikringspremie på NOK 28.625,-. Dette er en del av større portefølje og kjøper må etablere egen forsikring.

Vei, vann og avløp
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Kommunale avg.
Per i dag kr. 34.866,38. Dette er basert på hva bygget er godkjent som per i dag. Når alt er godkjent iht. til rammegodkjenningen, vil dette øke iht. satsene til kommunen.

Energi/radon
Det er ikke foretatt energimerking eller radonmåling.

Oppvarming
I hovedbygningen er det en varmepumpe i kjeller som benyttes til oppvarming via radiatorene 1. etasje, gulv i bad, stue og kjøkken, samt varmtvann i 2. etasje, samt oppvarming av vann i 3. etasje.

Oppvarming av de fire leilighetene i sidebygningen gjøres via elektrisk oppvarming og det er gulvvarme på alle badene.

Ferdigattest
Det er kjøpers ansvar å få ferdigattest, som gis fra kommunen når de nødvendige arbeidene iht. til rammegodkjenningen er utført.

Servitutter
Grunnboksutskrift og servitutter oversendes ved forespørsel.

Omkostninger
Dokumentavgift til staten 2,5 % av kjøpesummen.
Tinglysningsgebyr for skjøte på kr. 585,-.
Tinglysnings- og attestgebyr for pantobligasjon kr. 835,-.
Det tas forbehold om endringer av offentlige gebyrer.

Diverse
Det har vært vannlekkasje på badet i leiligheten i 2. etasje syd i sidebygningen, som påregnes utbedret av kjøper.

Informasjon i dette prospektet samt tilleggsinformasjon, er gitt av selger. Prospektet er godkjent av selger. Opplysningen er bearbeidet etter beste skjønn, men Eiendomsmegler 1 Sørøst-norge AS avd. Næring kan ikke ta ansvaret for at informasjonen er uriktig eller ufullstendig.

Det er ikke utarbeidet tilstandsrapport for eiendommen og interessenter oppfordres derfor å gjøre sine egne tekniske undersøkelser.

Det er ingen justeringsforpliktelser knyttet til eiendommen.

Budregler
Interessenter oppfordres til å legge inn skriftlig bud. Eventuelle forbehold skal tydelig fremgå av avgitte bud og referanse vedrørende finansiering må opplyses.

Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Dette salget forutsettes gjennomført med profesjonelle parter. Forskrift om budgivning gjelder derfor ikke.

As is klausul
Eiendommen og dens tilbehør overtas som den/det er , jfr. Avhendingsloven § 3-9. Avhendingsloven § 3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangel i følgende tilfeller:

– Dersom Selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven § 3-7.
– Dersom Selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven § 3-8.
Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette Kjøper.

Selger er ikke kjent med feil i takst eller prospekt, dog fravikes avhendingsloven § 3-8 slik at Kjøper ikke skal kunne gjøre gjeldende at eventuell uriktig informasjon i dokumentene utgjør en mangel. Dersom rapportene skulle vise seg å inneholde uriktig informasjon som Selger ikke hadde grunnlag for å korrigere, skal Kjøper ikke kunne rette noen form for krav mot Selger.

Avhendingsloven § 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 18 måneder etter overtakelsen.

For ytterligere informasjon og visning, kontakt megler.

Kontakt

Ola S. Carlsen

Næringsmegler MNEF salg/utleie

Mob: 97114534

Utvikler / utleier

EiendomsMegler 1 Næringsmegling AS

Nyttig informasjon

Finnannonse

Adresse

Stoltenbergs gate 36
3110 Vestfold og Telemark