Kombinasjonsbygg med utviklingspotensial

Kombinasjonsbygg med utviklingspotensial og spennende beliggenhet til salgs

Prisantydning: 17 500 000 kr

Type lokale: Kontor
Areal: 1844 m²
Tomteareal: 5 970 m²

Fasiliteter

  • Kjøreport

Beskrivelse

BNM Realist Næringsmegling AS har på vegne Jeth Invest AS org. nr. 995 902 834 og Morten Thorsen Holding AS org. nr. 989 024 388 fått i oppdrag å selge Selskapet Harpunveien 1 AS org. nr. 981 636 570 hvor eiendommen Harpunveien 1, gnr. 129, bnr. 323 og 387 i Færder kommune utgjør selskapets hovedaktivum. Eiendommen ligger på Nøtterøy i Tønsberg som består av 2 frittstående bygg av enkel standard, og har en sentral plassering med enkel adkomst til hovedfartsårer. Harpunveien 1 har en selveiertomt på ca. 6 mål med utviklingspotensial.
Ved eventuell ny fastlandsforbindelse vil området fremstå særdeles attraktivt. Det er inngått leiekontrakt med Willy N Andersen som kan sies opp av utleier med 12 måneders skriftlig varsel.

Leieinntekter:

Samlede estimerte leieinntekter 2022 NOK ca. 900.000,-.

Bebyggelse:

Eiendommen består av ett kombinasjonsbygg og et lagerbygg av eldre dato. Inneholder hovedsakelig kombinasjon av industri/lager med tilhørende kontorlokaler.

Tomt:

Samlet tomteareal på 5.970 kvm. Lett skrånende tomt, delvis opparbeidet og asfaltert parkeringsdekning og transportområde. Består av to parseller.

Diverse:

Fastlandsforbindelsen er ikke avklart kommunalt, men adkomsten som er foreslått som det beste alternativet vil betre beliggenheten til eiendommen vesentlig.

Regulering: 

Eiendommen er beliggende i et området som ikke er regulert, men innenfor kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel sier næringsvirksomhet nåværende, jfr. Vedlagte kommuneplan.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Nøtterøy i Færder kommune, helt på grensen til Tønsberg kommune. Innehar en sentral plassering med enkel adkomst til hovedfartsårer i området.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 3811
Gårdsnr: 129
Bruksnr: 323
Bruksnr: 387

Kontakt

Ola Wang

Megler

Mob: 980 75 703

ola@bnm.no

Thomas Larsen

Megler

Mob: 920 11 800

thomas@bnm.no

Utvikler / utleier

BNM Realist

Mob: 32 25 40 50

post@bnm.no

https://www.bnm.no/

Nyttig informasjon

Finnannonse