Kontorbygg med lager Ås

Kontorbygg med lager og romslig tomt ved E-18 på Ås utenfor Tønsberg

Prisantydning 14 900 000 kr

Areal 1 439 m²
Tomteareal 4 328 m²
Type lokale: Kontor, Lager/Logistikk

Om eiendommen

Beliggenhet
Eiendommen ligger strategisk til på Ås, med umiddelbar nærhet til E-18   enten man skal nordgående mot Horten, Drammen og Oslo, eller   sydgående mot Sandefjord, Larvik og Grenland.  Eiendommen ligger   godt synlig og i tilknytning til eksisterende næringsområde.

Adkomst
Enkel adkomst til eiendommen.

Beskrivelse
Eiendommen består av et kontorbygg med noe lagerareal og går over tre etasjer.

u. etasjen består av syv cellekontorer, et stort åpent kontorlangskap, et møterom, diverse lagerrom, teknisk rom, herre- og damegarderobe med dusj, herre- og dametoalett, tilfluktsrom, samt en stor garasje med verkstedsrom.

1. etasjen består av entré/resepsjon, 20 cellekontorer, møterom, spiserom med kjøkken, flere lagerrom, printerrom, to herre- og dametoaletter, samt bøttekott.

2. etasjen består av et stort møterom med utgang til balkong, kjøkken, tre lagerrom, teknisk rom, vaskerom og toalett.

Areal
u. etasje:   BTA ca.    676 kvm.
1. etasje:   BTA ca.    573 kvm.
2. etasje:   BTA ca.    190 kvm.
Totalareal: BTA ca. 1.439 kvm.

Eiendommen er ikke kontrollmålt. Det tas derfor forbehold eventuelle feil og avvik. Eventuelle feil og avvik kan ikke påberopes som grunnlag for prisavslag. Kjøper oppfordres til å gjøre kontrollmåling.

Standard
Bygget er oppført i 1984/85 og har en del vedlikeholdsetterslep, ref. vedlagt tilstandsrapport fra 23.12.2022. Ventilasjonsanlegget er fra byggeåret, med unntak av at det ble satt inn kjøling på anlegget i 2015. Det kan se ut som kjølingen nå er defekt. Ny el-kjele til oppvarming av bygget ble installert i 2006.

Tomt
Eiet tomt på 4.328,7 kvm.

Eiendommen har asfalterte parkeringsplasser både foran og bak eiendommen, ca. 40 oppmerkede plasser. Ellers noe grøntarealer rundt eiendommen.

Konsesjon
Eiendommen er ikke konsesjonspliktig.

Regulering
Eiendommen er avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting – nåværende i kommuneplanen (2019).

Vei, vann og avløp
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Kom. avgifter
Eiendommer har vannmåler.
Fastledd vann kr. 1.221,- inkl. mva. per år.
Forbruk vann kr. 16,14 inkl. mva. per m3.
Fastledd avløp kr. 2.333,- inkl. mva. per år.
Forbruk avløp kr. 26,46 inkl. mva. per m3.

Forsikring
Årlig forsikringspremie kr. 33.507,-. Tryg Forsikring.

Leieforhold
Eiendommen overtas uten leieforhold.

Til salgs
Det er 100 % av aksjene i Åshaugveien 37 AS som selges.

Saldoverdier
Skattemessig saldoverdi per 31.12.2022 er kr. 4.643.586 for bygg   (saldogruppe I) og kr. 1.521.506 for tekniske anlegg (saldogruppe J).   Verdi tomt settes til kr. 3.000.000.

Energi/radon
Det er ikke foretatt energimerking eller radonmåling.

Servitutter
Grunnboksutskrift og servitutter oversendes ved forespørsel.

Diverse
Megler har gjort begrenset undersøkelse og interessenter oppfordres derfor til å gjøre grundige undersøkelser. Det er ikke utarbeidet tilstandsrapport for eiendommen.

Det er ingen justeringsforpliktelser knyttet til eiendommen.

Selger kjenner ikke til at det er forurensing i tomtegrunnen m.v. Kjøper skal, dersom forurensing i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensing som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger.

Informasjon i dette prospektet samt tilleggsinformasjon, er gitt av selger. Prospektet er godkjent av selger. Opplysningen er bearbeidet etter beste skjønn, men Eiendomsmegler 1 Sørøst-norge AS avd. Næring kan ikke ta ansvaret for at informasjonen er uriktig eller ufullstendig.

Budregler
Interessenter oppfordres til å legge inn skriftlig bud. Eventuelle forbehold skal tydelig fremgå av avgitte bud og referanse vedrørende finansiering må opplyses.

Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Dette salget forutsettes gjennomført med profesjonelle parter. Forskrift om budgivning gjelder derfor ikke.

As is klausul
Selskapets hovedaktivum Eiendommen og Selskapet for øvrig overtas som den/det er, jfr. avhendingsloven § 3-9 og kjøpsloven § 19. Dog fravikes bestemmelsene slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel dersom selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser etter endelig kontrakt, dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. avhendingsloven § 3-7 og kjøpsloven § 19 bokstav b) eller dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jf. avhendingsloven § 3-8 og kjøpsloven § 19 bokstav a). Risikoen for eventuelle skjulte feil tilligger etter dette kjøper. Selger er ikke kjent med ufullstendigheter eller feil i rapporter e.l. som er utarbeidet av tredjemann. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8 og kjøpsloven § 19 bokstav a) og b), slik at selger bare svarer for eventuelle feil som selger selv likevel var kjent med.

Avhendingsloven § 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 18 mnd. etter overtakelse.

For ytterligere informasjon og visning, kontakt megler.

Kontakt

Ola S. Carlsen

Næringsmegler MNEF salg/utleie

Mob: 97114534

Utvikler / utleier

EiendomsMegler 1 Næringsmegling AS

Nyttig informasjon

Finnannonse

Adresse

Åshaugveien 37
3170 Vestfold og Telemark