Kontorseksjon med lager Tønsberg sentrum

Kontorseksjon med lager i Tønsberg sentrum.

Prisantydning 3 285 000 kr

Nøkkelinfo: Etasje1. Areal365 m²

Type lokale: Kontor

 

Om eiendommen

Beliggenhet
Eiendommen ligger i Tønsberg sentrum, i umiddelbar nærhet til togstasjonen, bussterminalen, Farmandstredet og alle øvrige sentrumsfunksjoner. Kort gangavstand til Tønsberg Torv og Tønsberg Brygge.

Adkomst
Enkel adkomst til eiendommen.

Beskrivelse
Farmannsveien 18-22 er et seksjonert næringsbygg oppført i 1978. Seksjonen som selges er en del av eiersameiet Farmannsveien 18-22 bestående av 13 næringsseksjoner og en boligseksjon. Seksjonen som selges ligger på bakkeplan med felles inngang og en trapp ned.

Seksjonen er delt i to lokaler, en kontordel og en lagerdel. Kontordelen består av entré, resepsjonsområde, seksjon cellekontorer, to større kontorer, møterom/spiserom, et t-kjøkken, et lagerrom, samt to toaletter. Lagerdelen består av to store lagerrom, samt en del mindre lagerrom, samt et toalett.

Kontordelen holder normal god standard og det er felles ventilasjonsanlegg for bygget. Det er heis i bygget, men denne er p.t. ute av drift.

Det er innlagt fiberlinje i bygget.

Areal
BTA ca. 365 kvm.

Arealet er hentet fra selger og tegninger og er ikke kontrollmålt. Det tas derfor forbehold om eventuelle feil og avvik. Eventuelle feil og avvik kan ikke påberopes som grunnlag for prisavslag. Kjøper oppfordres til å gjøre kontrollmåling.

Tomt
Felles eiet tomt på 2.385 kvm.

Konsesjon
Eiendommen er ikke konsesjonspliktig.

Parkering
Det medfølger ingen parkeringsplasser. Det er dog en stor parkeringskjeller hvor det er muligheter for å leie plasser dersom det er ledig.

ReguleringEiendommen er ikke regulert, men ligger i et område som iht. kommunedelplanen er avsatt til boligbebyggelse – nåværende.

Leieforhold
I kontordelen er det i dag leid ut trekontorer til Konsulent Tom Arne Olsen for kr. 7.000,- eks. mva. per mnd. Leieforholdet løper til 31.12.2023 og leietaker er rett til forlengelse av avtalen med 3 nye år.

Lagerdelen er leid ut til Dui Clinique AS for kr. 3.000,- eks. mva. per mnd. Leieforholdet er en løpende avtale med 3 mnd. gjensidig oppsigelsesrett.

Vei, vann og avløp
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Det er installert en vannmåler i bygget.

Felleskostnader
Stipulert til kr. 15.150,- per mnd. i 2023. Seksjonen brøk er 8,29 %.

Felleskostnadene inkluderer i all hovedsak kommunale avgifter, drift og vedlikehold av ventilasjonsanlegg og andre tekniske installasjoner, fellesstrøm, renhold av fellesareal, renovasjon, vedlikehold, vaktmester, bygningsforsikring og forretningsførsel. Felleskostnadene inkluderer også strøm i seksjonen.

Økonomi sameiet
Overskudd for 31.12.2022 var på kr. 89.233,-, vedlikeholdsavsetning var på kr. 510.270,-, leverandørgjeld kr. 17.598,- og annen kortsiktig gjeld var kr. 70.000,-.

Energimerking
Rød E.

Ferdigattest
Det foreligger ferdigattest for eiendommen.

Servitutter
Grunnboksutskrift og servitutter oversendes ved forespørsel.

Omkostninger
Dokumentavgift til staten 2,5 % av kjøpesummen.
Tinglysningsgebyr for skjøte på kr. 585,-.
Tinglysnings- og attestgebyr for pantobligasjon kr. 835,-.
Det tas forbehold om endringer av offentlige gebyrer.

Diverse
Det er ikke utarbeidet tilstandsrapport for eiendommen og interessenter oppfordres derfor å gjøre sine egne tekniske undersøkelser.

Det er ingen justeringsforpliktelser knyttet til eiendommen.

Informasjon i dette prospektet samt tilleggsinformasjon, er gitt av selger. Prospektet er godkjent av selger. Opplysningen er bearbeidet etter beste skjønn, men Eiendomsmegler 1 Sørøst-norge AS avd. Næring kan ikke ta ansvaret for at informasjonen er uriktig eller ufullstendig.

Budregler
Interessenter oppfordres til å legge inn skriftlig bud. Eventuelle forbehold skal tydelig fremgå av avgitte bud og referanse vedrørende finansiering må opplyses.

Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Dette salget forutsettes gjennomført med profesjonelle parter. Forskrift om budgivning gjelder derfor ikke.

As is klausul
Eiendommen og dens tilbehør overtas som den/det er , jfr. Avhendingsloven § 3-9. Avhendingsloven § 3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangel i følgende tilfeller:

– Dersom Selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven § 3-7.
– Dersom Selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven § 3-8.
Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette Kjøper.

Selger er ikke kjent med feil i takst eller prospekt, dog fravikes avhendingsloven § 3-8 slik at Kjøper ikke skal kunne gjøre gjeldende at eventuell uriktig informasjon i dokumentene utgjør en mangel. Dersom rapportene skulle vise seg å inneholde uriktig informasjon som Selger ikke hadde grunnlag for å korrigere, skal Kjøper ikke kunne rette noen form for krav mot Selger.

Avhendingsloven § 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 18 måneder etter overtakelsen.

For ytterligere informasjon og visning, kontakt megler.

Kontakt

Ola S. Carlsen

Næringsmegler MNEF salg/utleie

Mob: 97114534

Utvikler / utleier

EiendomsMegler 1 Næringsmegling AS

Nyttig informasjon

Finnannonse

Adresse

Farmannsveien 18
3111 Vestfold og Telemark