Næringsbygg sentralt Tønsberg

Sjarmerende næringsbygg sentralt i Tønsberg til salgs - Fullt utleid

Prisantydning 2 490 000 kr

Type lokale: Butikk/Handel
Areal: 120 m²
Bruttoareal: 120 m²
Eieform: Eier (Selveier)
Tomteareal: 1 220 m² (eiet)
Overtakelse: Etter nærmere avtale.
Eierskifte­forsikring: Nei

Kort om eiendommen

Næringsseksjon, kjent under navnet Kockegården, antatt oppført på 1800 tallet og renovert rundt 1982. Seksjonen er frittstående tilbygg som går over flere etasjer. Lokalet er i dag leid ut til kafe og samlingssted til Tønsberg Røde Kors og egner seg godt til dette formål.

Seksjonen er den del av eierseksjonssameiet Tollbodgaten 14 bestående av fire næringsseksjoner og ti boligseksjoner.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i Tønsberg sentrum, i umiddelbar nærhet til togstasjonen, bussterminalen og alle andre sentrumsfunksjoner. Gangavstand til Tønsberg torv og Tønsberg brygge.

Innhold

Bygget går over fire halvplan og inneholder:

1. etasje inneholder et serverings-/kafeareal med kjøkken og trappe ned til en rom med sittegruppe.

1 1/2 etasje inneholder trapperom, disponibelt rom (personalrom/garderobe), bad med toalett og dusj, samt et toalett.

2. etasje inneholder et stort åpent kursrom/møterom med god takhøyde.

Det følger med en parkeringsplass på gårdsplassen.

Seksjonen er i dag leid ut til kr. 177.000,- pr. år. I tillegg så betaler leietaker felleskostnader på kr. 2.750,- pr. mnd. for seksjonen, i tillegg til strøm. Leieforholdet løper frem til 31.12.2025 med opsjon på 3 nye år. Det er 6 mnd. ensidig oppsigelse fra leietaker i perioden.

Tomt

Felles eiet tomt på 1.220 kvm. Tomten er opparbeidet i all hovedsak med asfalterte biloppstillingsplasser.

Standard

Bygget fremstår med normal standard og har vært oppgradert og vedlikeholdt over tid. Bygget antas å være fundamentert med gråsteinsmurer og betong. Veggkonstruksjon av tømmer og mulig noe reisverk. Det er stående kledning av varierende alder. Saltak tekket med eldre enkelkrum teiglstein.

Energimerking

Det er ikke foretatt energimerking av eiendommen.

Så lenge energiattest ikke foreligger bør interessenter legge til grunn at eiendommen har laveste energiklasse, Rød G.

Adkomst

Adkomst fra Håkon Gamles gate.

Parkering

Det følger med en parkeringsplass på gårdsplassen.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Sentrale lover

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som framgår av lovens § 1-3 og forskriftens § 1-2 er anvendt for dette oppdraget.

Informasjonen i denne salgsoppgaven med vedlegg er mottatt fra selger og kommunen, og forutsettes gjennomgått i detalj før bindende bud inngis. Eiendommene forutsettes besiktiget, og det anbefales at
kjøper selv kontrollerer eiendommenes tekniske tilstand ved bruk av egne fagfolk, samt at man gjennomgår leiekontrakter og annen relevant informasjon om eiendommene.

Alle opplysninger i denne salgsoppgaven med vedlegg er tilrettelagt og bearbeidet av megleren etter beste skjønn, men megleren kan ikke ta ansvaret for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Enhver som investerer i næringseiendom, må på egen hånd forsikre seg om at opplysningene er riktige og fullstendige. Megleren fraskriver seg ethvert ansvar for tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktig eller ufullstendig, samt tap som på annen måte måtte oppstå som følge av investeringen.

As is -klausul:
Selskapets hovedaktivum Eiendommen og Selskapet for øvrig overtas som den/det er , jfr. avhendingsloven § 3-9 og kjøpsloven § 19. Dog fravikes bestemmelsene slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel dersom selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser etter endelig kontrakt, dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. avhendingsloven § 3-7 og kjøpsloven § 19 bokstav b) eller dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jf. avhendingsloven § 3-8 og kjøpsloven § 19 bokstav a). Risikoen for eventuelle skjulte feil tilligger etter dette kjøper. Selger er ikke kjent med ufullstendigheter eller feil i rapporter e.l. som er utarbeidet av tredjemann. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8 og kjøpsloven § 19 bokstav a) og b), slik at selger bare svarer for eventuelle feil som selger selv likevel var kjent med.

Avhendingsloven § 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 18 mnd. etter overtakelse.

Selger kjenner ikke til at det er forurensing i tomtegrunnen m.v. Kjøper skal, dersom forurensing i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensing som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger.

Det gjøres oppmerksom på nye regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvaret for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for
konsekvenser reglene påfører partene.

Kredittvurdering
Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere.

Vilkårene for kjøpet skal reguleres av avtale om kjøp av eiendomsselskap, utarbeidet av Forum for næringsmeglere m.fl, siste versjon («Meglerstandarden»). Dersom kjøper tilbyr kjøp på andre betingelser enn Meglerstandarden eller forutsetter ytterligere informasjon fremlagt enn de som fremgår av dette prospektet med vedlegg må de avvikende vilkårene spesifiseres i tilbudet. Dersom slike kommentarer ikke gis, anses budet gitt på bakgrunn av Meglerstandardens regulering. Kjøpekontrakt basert på dette vil bli oversendt fra selger etter budaksept.

Det forventes at prospektet med vedlegg gjennomgås grundig. Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår uttrykkelig av endelig kjøpekontrakt. Ved eventuelt avvik mellom prospektet og kjøpekontrakt med vedlegg, gjelder den informasjonen som er gitt i kjøpekontrakt med vedlegg foran prospektet.

Kjøper oppfordres til å foreta en teknisk, finansiell, juridisk og miljømessig due diligence, herunder gjøre de nødvendige undersøkelser til kommunen og/ eller andre private eller offentlige instanser.

Eventuelle forbehold om due diligence-gjennomgang forutsettes å fremgå av kjøpstilbudet.

Dersom kjøper i sitt kjøpstilbud har inntatt forbehold om due diligence gjennomgang, og budgiver som følge av due diligence gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står selger fritt til å akseptere de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom due diligence.

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt bestemmelsene i Hvitvaskingsloven. Dette innebærer blant annet at eiendomsmegleren er pålagt identitetskontroll og har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige
transaksjoner.

Budgivning

Det tas utgangspunkt i en åpen budrunde, hvor budene må avgis skriftlig til meglers kontor. Dette forhindrer ikke at selger og megler i en avsluttende fase kan tilrettelegge for en lukket budrunde.

Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud uten nærmere begrunnelse.

Første bud skal være skriftlig. Videre bud kan avgis muntlig til megler.

Regulering

Det foreligger ikke reguleringsplan for eiendommen. Eiendommen er avsatt til boligområde-nåværende i henhold til kommuneplanen. Eiendommen ligger i et område med båndleggingssone-nåværende.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 3803
Gårdsnr: 1001
Bruksnr: 27
Seksjonsnr: 5

Kontakt

Petter S. Carlsen

Seniorrådgiver salg/utleie

Mob: 90866486

Utvikler / utleier

EiendomsMegler 1 Næringsmegling AS

Nyttig informasjon

Finnannonse

Adresse

Tollbodgaten 14D
3111 Vestfold og Telemark