Næringstomt Haugan Næringspark

Kontakt

Katrine Torset

Eiendomssjef

Mob: 92 20 61 76

katrine@zenith-eiendom.no

Utvikler / utleier

Zenith Eiendom

Mob: 22 87 19 00

katrine@zenith-eiendom.no

https://zenith-eiendom.no

Adresse

Hauganveien 293
3178 Vestfold og Telemark

Tomten er regulert til industri, produksjon, lager, kontor og verksted og utnyttelsespotensialet for bebygget areal er på 55% (BYA).  Det er innvilget rammetillatelse for lagerbygg på inntil 10.500 m2 på tomten, hvor herav 1.700 m2 messanin i 2.etg og grunnflate på 8.800 m2. Maksimal byggehøyde er gesimshøyde 14 meter. Infrastruktur som vann/avløp, strøm og fiber ligger klar til tomtegrensen. Aditro Logistics er allerede etablert på eiendommen og forholdene ligger dermed allerede godt til rette trafikalt for en effektiv avvikling av ferdsel med tyngre kjøretøy, og med god adkomst til E18 via Kopstadkrysset, 2,5 km unna.

Vi kan tilby;

  • Skreddersydd løsning for din bedrift
  • Kort tidsaspekt, under 12 måneder, fra avtaleinngåelse til innflytting, hvor regulering, rammetillatelse og infrastruktur allerede er på plass.
  • Svært prisgunstig leie, sett opp mot nybyggløsninger nærmere Oslo
  • Gode utearealer, for optimal logistikk og med muligheter for utelagring i tillegg.

Beliggenhet

Tomt for lager-/logistikkvirksomhet på Haugan Næringspark, et næringsområde under utvikling ved Kopstadkrysset langs E18 i Vestfold. Området har meget god beliggenhet og ligger strategisk plassert med kort avstand til knutepunkter som Oslo, Drammen, Sandefjord, Larvik og Horten.

Kommunenr: 716
Gårdsnr: 22
Bruksnr: 15