Stor Næringseiendom på Sem

Næringseiendom på Sem

Prisantydning; 14 990 000 kr

Type lokale; Kombinasjonslokaler
Areal; 1800 m²
Bruksareal; 1800 m²
Eieform; Eier (Selveier)
Tomteareal; 16 250 m² (eiet)
Byggeår; 1970
Eierskifte­forsikring; Nei

Eiendom

Ramnesveien 747,3175 Ramnes, Tønsberg.

Matrikkel

576/7

Eiendomstype

Kombinasjonseiendom.

Eierform

Det er 100% av aksjene i Ramnes Næringseiendom AS. Org. Nr. 927492601 som skal selges.

Areal

Bygg 1: 600 m2 hvorav 200m2 kontor. 7 kjøreporter m/4 meter høyde.
Bygg 2: 130 m2, sideport 4,1 meter, takhøyde 5,2 meter. kaldtlager 50 m2 høyde 3 meter.
Bygg 3: 215 m2 Kjøreport 4,7 meter bredde 5 meter, høyde 8 meter+ 8 meter traverskran.
Bygg 4: 116 m, kjøreport 4,8meter, bredde 5,4 (2 stk).
Bygg 5: er et rivningsbygg. 630 m2.

Byggeår

1970

Tomt

16250 m2 (eiet)

Prisantydning

14.990.000,-

Parkering

Meget god Parkering

Beliggenhet

Eiendommen liggger 8 min innenfor avkjøringen til Tønsberg fra E-18.

Bebyggelse

Det er 4 bygg med tilsammen 1800 m2 og 9 kjøreporter, bygg nr 5 er et rivningsbygg.

Adkomst

Direkte fra E-18 ved Tønsberg.

Offentlig kommunikasjon

Ja.

Byggemåte

Tre og betong.

Standard

Nokså god.

Oppvarming

Elektrisk.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter

Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad. For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Vei/vann/kloakk

Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig kloakk eller vann. Det er septikktank og borrevann.
Det er oljeutskiller på eiendommen.

Overtagelse

Overtagelse etter avtale med selger.

Betalingsbetingelser

Fullstendig kjøpesum samt evt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Oppdragsnummer

14-21-0024

Hvitvasking

Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Avdeling

Eie Næringsmegling Vestfold Telemark AS
EIE Næringsmegling
Org. nr:916361181

Ansvarlig megler

Managing Partner/Eiendomsmegler MNEF Runar Bjørnerud

Saksbehandlere

Runar Bjørnerud
EIE Næringsmegling
Managing Partner/Eiendomsmegler MNEF
Mob: 90 01 00 50 / E-post: rb@eie.no

Haavard Skare
Daglig leder/ Partner
Mob: 90 94 58 01 / E-post: hs@eie.no

Omkostninger

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 3803
Gårdsnr: 576
Bruksnr: 7

Kontakt

Runar Bjørnerud

Managing Partner/Eiendomsmegler MNEF

Mob: 90 01 00 50

rb@eie.no

Utvikler / utleier

EIE næringsmegling

Nyttig informasjon

Finnannonse

Adresse

Ramnesveien 747, 3175 Ramnes
3175 Vestfold og Telemark