TBG:BYLIV

Tønsbergskolen utvikler butikk og restaurantansatte til å få en bredere totalforståelse innenfor salgsfaget. Gjennom dette programmet får medarbeiderne større innsikt i både drift, økonomi og lønnsomhet, med en bevisstgjøring av hvordan den enkelte medarbeider kan ta et større ansvar i sin rolle og dermed få en mer spennende arbeidshverdag. Vi skal øke kompetansen innen regning (varehandelsøkonomi, tallforståelse, begrepsforståelse, beregninger osv ), muntlige ferdigheter (kommunikasjon, samarbeid, presentasjon, aktiv lytting, formidling  etc) og digitale ferdigheter i butikk/restaurant.

 

Målet med prosessen:

  • Sikre gode kundeopplevelser
  • Sikre lokale butikker i sentrum
  • Sikre trygge arbeidsplasser
  • Skape god salgskultur
  • Skape mestringskultur i sentrum
  • Skape samarbeid og arbeidsmiljø mellom butikkene

 Dette får du:

  • Som deltaker får du grunnleggende opplæring i butikkdrift
  • Bevissthet rundt markedet, økonomien, personalet, de interne prosessene, bruk av sosiale medier
  • Gjennomgang av ulike KPIer, beste praksis, design av dyttere og hvordan bruke feedback
  • Bevissthet rundt din kommunikasjonsstil både mot kunder og med ansatte, hvordan skape mestring gjennom tillitsbygging, håndtering av vanskelige situasjoner og konflikter med smart dialog, gi og ta imot konstruktiv kritikk, kommunikasjonsformer ved ubehagelig samtale

Programmets oppbygging:
TETT-PÅ (grunnleggende plattform)
HVORDAN FORSTÅ TALL OG KONSEKVENSER
KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING

Sted: Kommer
Målgruppe: Dette passer for butikk- og restaurantmedarbeidere
Antall plasser: Min 15 –  Max 20 deltagere
Oppstart: Vår 2024
Antall økter: 20 samlinger 
Egenandel: kr 1500,-/ordinærpris kr 10 000,-