Bedriftene i regionen

Med sin sentrale beliggenhet, store befolkningsvekst og et etablert og rikt næringsliv er Tønsberg et sted det satses.  Kommunen er svært heldige stilt som har mange offentlige arbeidsplasser. Tønsbergregionen har også et stort mangfold av private arbeidsplasser, og den høye sysselsettingsandelen skyldes i hovedsak at det finnes arbeid til begge i familien. Næringslivet i Tønsberg er i dag mangfoldig sammensatt med flere vekstbedrifter som har store ambisjoner for framtiden. Tønsberg sin næringslivsstrategi med mål om å få flere til å bosette seg her, starte bedrift her og besøke oss gir resultater.

Bedrifter skaper arbeidsplasser, vekst og utvikling i Tønsberg

Arbeidstakere står på for arbeidsplassen sin hver dag i Tønsberg

Nyetableringer i 2020. I Tønsberg våges det å satse nytt.

Handelsbyen

Handelsbyen Tønsberg står sterkt på hele Østlandet og har et stort kundegrunnlag både av lokale innbyggere, og en stor tilstrømming av besøkende fra et sterkt befolket omland.

Klimaarbeidsplasser

Tønsberg har et av nasjonens viktigste utviklingsområder for grønn vekst i og rundt Rygg miljøpark. Her skapes grobunn for forskning, innovasjon og nyskaping.

Bygg og anlegg

Bygg og anlegg er den bransjen som har høyest verdiskaping i Tønsberg. Den store utviklingen, ønsket om vekst og Tønsbergs store attraktivitet har ført til at bygg- og anleggsbransjen i Tønsberg er sterk.

Eiendom

Som en av Norges mest attraktive byer å bo i, kombinert med attraktive utviklings-område,r og et ønske om å bygge flere boliger skapes det mange spennende muligheter for eiendomsbransjen i vår region.

Matregionen

Matproduksjon har alltid vært en viktig næring i tønsbergregionen – Norges grønnsakshage. Det unike klimaet gir høy kvalitet på jordsmonnet og lang vekstsesong for frukt, bær og grønnsaker. 

Kompetanse- arbeidsplasser

I Tønsberg er det et rikt miljø for kompetansearbeidsplasser innenfor mange bransjer. Beliggenheten, bostedsattraktiviteten og miksen av bedrifter gjør det attraktivt å satse i Tønsberg.

Helse og velferds- teknologi

Helsenæringen er viktig for Tønsberg, den bidrar til verdiskaping gjennom mange arbeidsplasser. Dette er også en av næringene i vår region som det forventes ekstra mye av i årene som kommer.

Sikkerhet

Det er mange grunner til at virksomheter innen sikkerhet og beredskap med fordel kan etablere seg i Tønsberg. Her vil man bli en del av et av Norges største og viktigeste nettverk innenfor bransjen som er i sterk vekst.

Reiseliv

Reisen fra Norges eldste by til Verdens Ende byr på spektakulær skjærgård. Færder og Tønsberg har mye å by på. Her ligger mye til rette for å satse på reiselivsprodukter i et spennende og populært marked.

Norges grønnsakshage

Det gode klimaet er ikke bare attraktivit for menneskene som bor her, også grønnsakene trives ekstra godt her. Det har vært dyrket mat i tønsbergregionen i tusenvis av år. 

Tønsberg kommune er allerede en av Norges viktigste matkommuner, og er i stadig videreutvikling. Både når det gjelder produksjon og dyrking av mat og helt fram til foredlingsleddet.

%

av landets grønnsaksproduksjon skjer i fylket vårt