God tilgang til kompetanse

Det er god tilgang til kompetanse i Tønsberg. Utdanningsnivået her er høyere enn landsgjennomsnittet og det er mange unge arbeidstakere i kommunen. Universitetet gir gode muligheter for utdanning og forskning.

%

Av befolkningen har høyere utdanning

Studenter på universitetet

Minutter fra Tønsberg sentrum til nærmeste universitet

Besøk på biblioteket i fjor

I Tønsberg har 40,7 prosent av de ansatte i næringslivet minst tre års høyere utdanning. Det er høyere enn andelen i Norge (Telemarksforskning). Det er bedre enn landsgjennomsnittet, fylkesgjennomsnittet og nabokommunene.

Tønsberg er rangert som nummer 23 av de 356 kommunene i landet når det gjelder utdanningsnivået i befolkningen

Kilde: Regional analyse, Prosentvis andel med minst tre års høyere utdanning i Tønsberg og Norge.

Andelen unge i forhold til eldre i arbeidsstyrken er over dobbel så høy som medianen i landet, og det har vært netto innflytting alle år siden 2014. 

Nærhet til universitetsmiljøet

Med universitetet i nærheten av Tønsberg er det mange muligheter for godt samarbeid mellom næringslivet og spennende forskningsmiljøer.

En kjøretur på 17 minutter fra Tønsberg sentrum ligger Universitetet i Sørøst-Norge avdeling Vestfold. På Bakkenteigen tilbys det 93 ulike studier, og det er ca. 4315 studenter knyttet til universitetet.

På Universitetet i Sørøst-Norge tilbys det også spennende etterutdanning, og på den måten er universitetet et viktig bidrag også for at Tønsberg har et fremtidsrettet næringsliv.

Universitetet og campus Vestfold

Universitetet i Sørøst-Norge ligger mellom Tønsberg og Horten. For Tønsberg har det stor verdi å ha et viktig kompetansemiljø knyttet til næringslivet.