Statistikk om Tønsberg

For Tønsberg er det viktig å måle utviklingen for å kunne gjøre nødvendige tilpassninger for et godt næringsliv. 

Telemarksforskning gjør en rekke regionale analyser som beskriver og analyserer utviklingen i vårt område med hensyn til viktige utviklingstrekk: arbeidsplasser og sysselsetting, befolkning og demografi, næringsutvikling og attraktivitet. Analysene gjøres på forskjellige geografiske nivå, som fylker, kommuneregioner eller enkeltkommuner. For alle tema viser vi regionale mønstre og utviklingstrekk i landet.

Data er hentet fra Statistisk sentralbyrå og Brønnøysundregisteret og satt sammen og tilrettelagt.