Den kompakte byen midt i verden

Den sentrale beliggenheten på Østlandet gir tilgang til store mengder arbeidskraft og kunder. Den lille storbyen er en av Norges mest attraktive byer. En by som har det meste av alt i seg selv. Kort vei fra urbant byliv til idyllisk skjærgård, og enkel tilgang til verden rundt.

%

Av befolkningen kan sykle til sentrum på under 25 minutter

Minutter med bil til flyplass

Minutter med tog fra Oslo

Arbeidsplasser i sentrumskjernen

Tønsbergs beliggenhet har vært et av de store fortrinnene for byen helt siden vikingene slo seg ned her for over tusen år siden. Den unike nærheten til verden rundt og de gode boforholdene blir fortsatt verdsatt av mange.

Kompakt sentrum
Mange av byens arbeidsplasser er sentralisert i sentrum. Sentrum i Tønsberg har storbykvaliteter med flere hundre butikker, kafeer og restauranter. De gamle historiske gatene har kontorlokaler med bl.a. en rekke innovative miljøer.  Heisekranene er blitt en del av bybildet, og vitner om en by i vekst. Stadig kommer det flere kontorlokaler og flere får sitt nye hjem i sentrum. 60% av befolkningen i regionen kan sykle til byen på under 25 minutter, og det er god fremkommelighet med bil.

Enkelt for pendlere
Beliggenheten gir gode muligheter for innpendling til Tønsberg. Faktisk er det sånn at det er flere som pendler inn til kommunen enn ut av den. 15.934 pendler inn til kommunen (SSB) og 12.330 pendler ut. Den gode beliggenheten gir også god tilgang til kunder og leverandører andre steder i regionen. For de som bor og jobber i kommunen er det for de fleste enkelt og raskt å komme seg til jobb. Det gir mer tid til å arbeide og leve Tønsberglivet.

En knapp time fra hovedstaden
Tønsberg har det meste man trenger, men med den korte avstanden til hovedstaden åpner det for de aller fleste muligheter. Næringslivet som ligger i vår region er på bakgrunn av blant annet stor kompetanse, tilgjengelighet og pris ofte attraktive for kunder i storbyen.

Togstasjonen midt i byen
Togstasjonen ligger midt i byen. Vestfoldbanen går gjennom Tønsberg, jernbanen utvikles og det legges til rette for kortere reisetid og flere avganger. I dag går det tog til Oslo ca en gang i timen. I rushtid er det direktetog til/fra Tønsberg – Oslo. Toget fra Tønsberg tar deg også til Oslo Lufthavn Gardermoen uten bytte.

Les mer togavganger HER

Kort vei til E18
For mange bedrifter er nærheten til E18 et fortrinn for blant annet varelevering og kundemøter. Det tar omlag 8 minutter fra sentrum til E18. Derfra går det sammenhengende firefeltsvei 10 mil inn til hovedstaden. Veien er også godt utbygd sørover.

Flyplass med tilgang til verden
Det tar et drøyt kvarter å komme seg fra sentrum til flyplassen. Sandefjord Lufthavn Torp har et omfattende nasjonalt og internasjonalt rutenett som opereres av bl.a. SAS, Widerøe, KLM, Wizz Air, Air Baltic, Ryanair og Norwegian, samt charteroperatører. Dette gir tilgang til hele verden. Flyplassen er oversiktlig og effektiv. Det går tog fra Tønsberg stasjon til Torp. 

Les mer om flyplassen HER

Mange vil bo i Tønsberg
Tønsberg er attraktivt som bosted og det gir mange muligheter for bedriftene som skal rekruttere gode medarbeidere. God kompetanse finnes allerede i regionen og mange oppgir at de ønsker å flytte til Tønsberg.  I omdømmemålinger gjort av byen scorer Tønsberg svært godt på attraktivitet, og hele 42 prosent svarer at dersom de skal flytte er nettopp Tønsberg aktuell. Ikke rart Tønsberg er en av byene i landet som vokser raskest.

I tillegg til fortrinnene som nevnt over, trekker mange frem at nærheten mellom by og skjærgård og det gode klimaet som bosteds-fortrinn med beliggenheten til byen.

Tilgjengelig for kundene

Med bedriften etablert i Tønsberg er det tilgang til mange kunder i regionen, men også store muligheter til å være på farten og tilgjengelig til et utvidet marked.

En region i utvikling

Tønsbergregionens vekst og utvikling gjør at det satses på utbygging. Det er mye som skal skje for å styrke infrastrukturen til tønsbergregionen ytterligere i årene som kommer.

Utbygging av jernbane

Jernbanen utvikles, og det legges til rette for økt fart og flere avganger.  Bane NOR  bygger nye dobbeltspor på flere delstrekninger, som til sammen skal bli sammenhengende dobbeltspor igjennom Vestfold. I disse dager jobbes det med spor på to strekninger, med planlagt åpning sommeren 2025. Da vil det være sammenhengende dobbeltspor til Tønsberg, og det vil være mulig å kjøre fire tog i timen hver vei mellom Tønsberg og Oslo.

Les mer HER

Bypakke Tønsberg

«Bypakke Tønsberg» er omfattende og kjempe spennnede prosjekt som er i gangsatt og vil bety svært mye for regionen i årene som kommer.

Bypakken har som har som mål å bygge et helhetlig transportsystem som er miljøvennlig, robust og effektivt.

Det planlegges blant annet en ny fastlandsforbindelse fra Færder til Tønsberg. Det arbeides med en helhetlig mobilitetsplan for Tønsberg som tar for seg sykkel, gange og kollektivtrafikk. Det er en sterk satsning på sykkel, buss og gående. Sykkelstier inn mot sentrum, i byen kan syklene settes i sykkelgarasjer og det er også utleie av el-sykler for de som bor her. 

Les mer om bypakke Tønsberg HER

 

Går det egentlig raskest med bil?

Mange av oss tenker nok at det går raskest med bil. Men gjør det egentlig det? Eller burde det bare vært enklere å velge miljøvennlig transport? Forholdene ligger jo godt til rette. Over halvparten av oss bor slik at vi kan sykle til Tønsberg torv på bare 20 minutter.