Helse og velferdsteknologi

Helsenæringen er viktig for Tønsberg, den bidrar til verdiskaping gjennom mange arbeidsplasser. Dette er også en av næringene i vår region som det forventes ekstra mye av i årene som kommer.

Arbeidsplasser på sykehuset og Helfo

behandlinger ppå sykehuset i 2023

Fødsler på sykehuset i 2023

Milliarder kroner forvaltes årlig av Helfo

Muligheter i helsesektoren

Mange flytter til Tønsberg på grunn av gode jobbmuligheter innenfor helsesektoren. Det vokser også frem mange private aktører som leverer varer og tjenester det er behov for både lokalt og nasjonalt.

Helsenæringen er en viktig bidragsyter for vår velferd. Vi blir eldre og flere av oss trenger helsehjelp. Kommunen tar et stort ansvar for at vi som befolkning skal kunne leve et godt liv. Det er hele tiden behov for utvikling og næringslivet er en viktig samarbeidspartner for innovasjon, ny teknologi og digitalisering av tjenester.

To store aktører er motoren for helsenæringen i Tønsberg; Sykehuset i Vestfold og HELFO er lokalisert i bykjernen og det er over 6000 personer som er ansatt hos disse to aktørene til sammen.

Sykehuset i stadig vekst

Sykehuset i Vestfold er i stadig vekst for å møte behovene for god standard på sengerom, behandlingsrom, smittevern og våtrom. Utbyggingen bidrar også til at ansatte arbeider i lokaler som gir gode arbeidsforhold og effektive arbeidsprosesser.

Kilde: Siv.no

Mange helsearbeidsplasser

Mange tusen mennesker i vår region jobber på helsearbeidsplasser. Det er viktige arbeidsplasser for fremtiden. For mange er det å bidra til fellesskapet gjennom arbeidet i helsevesenet givende.