Samarbeidsprosjektet

Prospekt Tønsberg

Prospekt Tønsberg skal beskrive fortrinnene med næringslivet i vår region.

Prospekter brukes som vi alle kjenner mest når boliger skal bytte eier, men vi tenker at det også er nyttig å vite hva Tønsberg har å tilby til de som skal etablere næring her. Som prospekter flest trekkes det fineste frem, men vi ønsker også å gi et reelt bilde i tilstandsrapporten. På den måten kan du på best mulig måte gjøre opp din mening om det er et godt valg for deg. Det er mange grunner til at Tønsberg er et godt valg om du skal drive næring – og det kan du lese mer om i denne portalen.

I «Prospekt Tønsberg» får du vite fakta om Tønsberg, beliggenheten, infrastrukturen, om de som bor her, kompetanse, gründerskap og hvilke unike bokvaliteter byen har. Det er selvfølgelig en presentasjon av næringslivet og noen utvalgte bransjer, intervjuer med spennende næringslivsledere og en omfattende presentasjon av ledige næringsarealer.
Vi tror og mener at samarbeid mellom det offentlige, det private og frivillige organisasjoner er viktig for vekst og utvikling av næringslivet. Derfor har Tønsberg kommune, Tønsberg Næringsforening, Gründerhuset HI5 og Tønsberglivet gått sammen om denne portalen.

Om Tønsberg kommune

Tønsberg er Norges eldste by, grunnlagt i 871 med en rik middelalderhistorie. Tønsberg har over 56.000 innbyggere, og er den 17. mest folkerike kommunen i landet. Kommunens areal utgjør 333,6 km2 og store deler av arealet består av landbruksareal. Dyrka mark utgjør 123,2 km2, mens skog utgjør 176 km2 .
Kommunen har ca. 4100 ansatte og ca. 3200 årsverk. Ordfører i kommunen er Anne Rygh Pedersen (Ap).

Om Tønsberg Næringsforening

Tønsberg Næringsforening (TNF) jobber for medlemmene og har lange tradisjoner med å ivareta regionens næringsliv. TNF setter viktige saker på agendaen, og er en sentral møtearena. Næringsforeningen er en politisk nøytral organisasjon – opptatt av å tenke lokalt, så vel som regionalt. TNF arrangerer mange viktige arenaer med lokal forankring, som er viktige for god kontakt næringsdrivende imellom og mellom offentlig og privat næringsliv.

Om gründerhuset Hi5

Hi5 er et kraftsentrum for entreprenørskap og oppstartsbedrifter i Færder og Tønsberg. Gründerhuset Hi5 har vært oppskytningsrampe for over 70 startups siden 2019. Tre selskaper som har vært hos Hi5 har oppnådd gasellestatus (Orage AS, Aventia AS og Marine Safety AS).
Gründerhuset tar i mot startups i alle bransjer. Forutsetning er at selskapet har mål om, og mulighet til å vokse – og nå ut til et større marked. Her er det fokus på de etableringene som kan skape større verdier og flere arbeidsplasser.

Om Tønsberglivet

Tønsberglivet AS er et omdømme- og byutviklingsselskap. Selskapet er et aksjeselskap eid av Tønsberg kommune, næringslivet og andre aktører i Tønsbergregionen. Både handelsnæringen, restauranter og eiendomsutviklere er sterkt representert sammen med øvrig næringsliv i tønsbergregionen. Tønsberglivet AS er en arena hvor næringslivet sammen med kommunen jobber for å utvikle Tønsberg til en levende og attraktiv by i regionen. Overordnet mål er å styrke Tønsbergregionens bostedsattraktivitet, næringsattraktivitet og besøksattraktivitet.