Utviklere som gir rom for vekst

Som en av Norges mest attraktive byer å bo i, kombinert med spennende utviklingsområder og et ønske om å bygge flere boliger – skapes det mange muligheter for eiendomsbransjen i vår region.

Mennesker bor i Tønsberg

%

Vekst i folketallet de siste ti årene

Boliger som kommunen har muliggjort oppføring av ved økt befolkningsvekst

Foto: Blår

Tønsberg har en helt unik beliggenhet med nærhet til det meste. Dette sammen med kombinasjonen av det urbane og fantastisk skjærgård, jobbmuligheter og oppvekstvilkårene gjør at byen scorer så godt på målinger.

Les 10 gode grunner til å flytte til Tønsberg HER

Med en allerede god vekst, og en sterk forventet befolkningsvekst, er det god grunn til å satse på eiendom i Tønsberg. Det er mye spennende som skjer, og det er planlagt store investeringer for å forbedre infrastrukturen i regionen, noe som gir et godt vekstpotensial.

I følge SSBs hovedalternativ vil Tønsberg kommune beregnes en vekst fra 59.014 innbyggere i 2023 til 66.110 innbyggere i 2050.

Se oversikt over arealer HER

Om eiendomsutviklerne

Heisekranene ruver over Tønsberg. Det vitner om en by som er i vekst, og det er mye som skjer. I Tønsberg er det mange gode eiendomsutviklere som er med på skape en attraktiv by.

Her er det en god miks av store nasjonale firmaer som Selvaag og OBOS til de lokale utviklerne som blant annet Micasa, Bjarøy, Kaldnes, Zeiner og Folksom. Felles for de alle er at de er med på å skape rom for flere, og å utvikle byen.

Historisk sentrum som fortettes

I år 871 ble Tønsberg den første byen i Norge, og ble etterhvert også kongesete i Norge. Dette betyr at det i sentrumskjernen er mye spennende historie under bakken, noe som stiller krav til utviklerne. Utviklerne får være med å prege en svært spennende by i utvikling. Tønsberg kommune har som mål at 50 % av boligutbyggingen skal skje gjennom fortetting og transformasjon innenfor byplanområdet. Både i sentrum og andre steder i kommunen er det utviklingsområder som gir mange muligheter i tiden som ligger fremfor oss.

Om lokalmiljøene

I Tønsberg er det gode nærmiljøer, noe som er viktig for byens bostedsattraktivitet. Det er utformet en «stjerneformet» senterstruktur med bysentrum som hovedsenter og lokale sentra rundt. Bysentrum og lokalsentrene er forbundet med transportårer tilrettelagt for sykkel- og busstrafikk.

Tønsberg kommune har i dag aktive lokalsentre på Re, Vear, Sem, Barkåker, Eik, Olsrød og Tolvsrød. Ilebrekke og Volden er avsatt til sentrumsformål i kommuneplanen med mulighet for å utvikle lokalsenterfunksjoner. Kommunen ønsker en boligfortetting i og nært knyttet til lokalsentrene, som vil bygge opp om ønsket miljø- og klimavennlig arealutvikling og bidra til vitalisering av lokalsentrene.

Byhistorie i korte trekk