Bygg og anlegg den største verdiskapningen

Den store utviklingen, ønsket om vekst og Tønsbergs store attraktivitet har ført til at bygg- og anleggsbransjen i Tønsberg er sterk.

Lønnsmottakere i bygg og anlegg i 2022

Millioner var verdiskapningen til bransjen i 2022

%

Vekst i folketallet de siste ti årene

Boliger har kommunen muliggjort oppføring av ved økt befolkningsvekst

Forventer fortsatt vekst 

Bygg og anlegg er den bransjen som har høyest verdiskaping Tønsberg. I 2022 stod denne bransjen for en verdiskapning på 2,369 milliarder kroner. Ifølge SSB ble det samme år registrert 6.074 sysselsatte etter arbeissted Tønsberg. Det er et bredt spekter av solide firmaer innenfor bygg og anlegg, mange med lokal forankring.

Tønsberg har en svært høy bostedsattraktivitet, og det er stadig flere som ønsker å flytte til tønsbergregionen. Den gode befolkningsveksten gir høy byggeaktivitet som igjen gir gode muligheter for jobb innenfor bygg og anlegg.

I følge SSBs hovedalternativ vil Tønsberg kommune beregnes en vekst fra 59.014 innbyggere i 2023 til 66.110 innbyggere i 2050. Tønsberg kommune har omdisponert boligareal som muliggjør oppføring av nesten 5.700 boliger for å møte det behovet det vil være for bosted som følge av veksten.

I en kommune med betydelig forventet befolkningsvekst, en politisk vedtatt ønsket utvikling med fortetting og en befolkning som lever lengre så vil vekst i boligbyggingen være sannsynlig.

Store oppdrag når det gjelder planer og vedtatt utbygging av infrastruktur kommer også til å bidra til vekst. Det gjelder sykkelveier, veier, broer og jernbane.

Gode bedrifter med lokal forankring

 

Det er mange bedrifter med lokal forankring i Tønsberg. Dette er med på å skape gode arbeidsplasser for en stadig økende befolkning. Og den store populariteten er godt nytt for bygg- og anleggsnæringen.