Bygg og anlegg den største verdiskapningen

Den store utviklingen, ønsket om vekst og Tønsbergs store attraktivitet har ført til at bygg- og anleggsbransjen i Tønsberg er sterk.

Lønnsmottakere i bygg og anlegg i 2019

Millioner var verdiskapningen til bransjen i 2019

Er veksten SSB foventer for Tønsberg  frem til 2040

Boliger har kommunen muliggjort oppføring av ved økt befolkningsvekst

Forventer fortsatt vekst 

Bygg og anlegg er den bransjen som har høyest verdiskaping Tønsberg. I 2019 stod denne bransjen for en verdiskapning på 1,895 milliarder kroner. Ifølge SSB ble det samme år registrert 2510 lønnstakere innenfor bransjen. Det er et bredt spekter av solide firmaer innenfor bygg og anlegg, mange med lokal forankring.

Tønsberg har en svært høy bostedsattraktivitet, og det er stadig flere som ønsker å flytte til tønsbergregionen. Den gode befolkningsveksten gir høy byggeaktivitet som igjen gir gode muligheter for jobb innenfor bygg og anlegg.

I følge SSBs hovedalternativ vil Tønsberg kommune ha 54.797 innbyggere i 2040. Dette gir en befolkningsvekst på ca. 21 % eller 9437 innbyggere. Tønsberg kommune har omdisponert boligareal som muliggjør oppføring av nesten 5700 boliger for å møte det behovet det vil være for bosted som følge av veksten.

I en kommune med betydelig forventet befolkningsvekst, en politisk vedtatt ønsket utvikling med fortetting og en befolkning som lever lengre så vil vekst i boligbyggingen være sannsynlig.

Store oppdrag når det gjelder planer og vedtatt utbygging av infrastruktur kommer også til å bidra til vekst. Det gjelder sykkelveier, veier, broer og jernbane.

Gode bedrifter med lokal forankring

 

Det er mange bedrifter med lokal forankring i Tønsberg. Dette er med på å skape gode arbeidsplasser for en stadig økende befolkning. Og den store populariteten er godt nytt for bygg- og anleggsnæringen.