Kompetansearbeidsplasser tett på sentrum

I Tønsberg er det et rikt miljø for kompetansearbeidsplasser innenfor mange bransjer. Beliggenheten, bostedsattraktiviteten og miksen av spennende bedrifter gjør det attraktivt å satse i Tønsberg.

Offentlige arbeidsplasser

Arbeidsplasser i sentrumskjernen

%

Av befolkningen har høyere utdanning

Minutter til universitetet

I  Tønsberg er det mange offentlige arbeidsplasser, i 2019 var det 19.977 offentlige arbeidsplasser her (kilde: Regional Analyse). Sykehuset er den største arbeidsgiveren sammen med kommunen. I tillegg er Direktoratet for sikkerhet og beredskap lokalisert i byen, sammen med Sør-Øst politidistrikt, Tinghuset, Fylkesmannen og Helfo for å nevne noen. Disse kompetansearbeidsplassene betyr mye for lokalsamfunnet, og det jobbes for å tenke synergier fra de offentlige arbeidsplassene til de private gjennom klyngesatsninger blant annet innen sikkerhet og helse.  

Tønsbergregionen har også et stort mangfold av private arbeidsplasser, i 2019 var det 12.599 (kilde: Regional Analyse) Det er store miljøer innenfor mange bransjer. Bank- og finans er etablert her med bedrifter som for eksempel DNB, Sparebank1 og Formuesforvaltning. Innenfor reklamebransjen er det mange store lokale og anerkjente bedrifter som for eksempel Allegro, Færd, Consillio og Breakfast. Det er også et stort miljø av advokatkontorer, med en miks av store nasjonale og lokale selskap. Tenden og Sands er to eksempler.

Selv om de private arbeidsplassene er mangfoldige, og med en miks som har urbane kvaliteter, er det et ønske fra kommunens side (Strategisk Næringsplan) å øke andelen private arbeidsplasser. Selv om vi ser en positiv trend for de siste to årene er det et faktumet at når det gjelder private arbeidsplasser har Tønsberg ikke har klart å holde følge med den raskt voksende befolkningen det siste tiåret.

Gode grunner til å etablere kompetansearbeidsplasser i Tønsberg:

1. Tilgang til kompetent arbeidskraft

Næringslivsledere peker på at tilgangen til kompetent arbeidskraft er god.

2. Beliggenhet og tilgang til kunder

Mange bedrifter i Tønsberg har kunder langt utenfor kommunegrensene. For eksempel finnes store Oslo-firmaer på kundelisten. Selv om tilgangen på tjenesten er i deres nærmiljø velger de Tønsberg. De oppgir høy kvalitet på bedriftene, og/eller et lavere prisnivå som grunnen til at bedriftene er attraktive for mange kunder.

Tønsberg har en unik beliggenhet. Med en god infrastruktur. Dette gjør det enkelt å reise på møter i Oslo, eller få kundebesøk fra hele Østlandet. Kort vei ut på e-18 for de som er avhengig av varelevering, og en beliggenhet som byr på urbane kontorer og mulighet for fredfulle ettermiddager eller sosiale tilstelninger på byens mange restauranter eller kulturarenaer. Det er også kort vei til flyplassen når det er behov for å få besøk langveisfra.

3. Kontorlokaler og kostnader

Tønsbergregionen har næringsarealer og kontorlokaler som bør være tilpasset de aller fleste behov. Det er den senere tiden bygd mange nye arbeidsplasser i flotte kontorlokaler i sentrum, og det er spennende muligheter i utviklingsområder i og rundt byen. Kostnaden på næringsareal er gunstige sammenlignet med storbyen.

 

Se arealguiden HER

4. Nettverk

Tønsberg er stort nok til å ha et rikt næringsliv, men lite nok til at nettverket raskt blir nært og stort. Det er mange kloke og kunnskapsrike bedrifter og mennesker i vårt område, og vi har en stor fordel med at mange ønsker å hjelpe nye bedrifter opp og frem. Mange opplever en heia-kultur i Tønsberg. Næringsforeningen samler mange av bedriftene til frokostmøter og spennende nettverkssamlinger.

Se oversikt over medlemmene HER

5. Nærhet til universitetet USN

Med universitetet i nærheten av Tønsberg er det mange muligheter for godt samarbeid mellom næringslivet og spennende forskningsmiljøer. En kjøretur på 17 minutter fra Tønsberg sentrum ligger Universitetet i Sørøst-Norge avdeling Vestfold. På Bakkenteigen tilbys det 97 ulike studier, og det er ca. 5000 studenter knyttet til universitetet. Her tilbys det også spennende etterutdanning, og på den måten er universitetet et viktig bidrag også for at Tønsberg har et fremtidsrettet næringsliv.

6. Attraktivt boområde

Tønsberg er en av landets mest attraktive byer, og det er forventet en sterk vekst i tiden fremover. I Tønsberg er det korte avstander, et kompakt sentrum og en beliggenhet som gir feriefølelse midt i hverdagen. Dette er med på å skape en enklere hverdag, og mulighet for en god balanse mellom jobb og fritid. Det kan også arbeidsgiver dra nytte av!

10 gode grunner for å flytte til Tønsberg

Mulighetene

 

Det er mange og varierte kompetansearbeidsplasser i Tønsberg. Det gir spennende muligheter for nettverk, og er også attraktivt for arbeidstakerne.