Barkåker Øst

Plasskrevende næringsvirksomhet og industri.

Areal størrelse: 264 daa

Planstatus: planlegging igangsatt

Privat eiendom: Ja

Kommunal eiendom: Nei

Kontakt

Nicolaus Wedel Jarlsberg

Mob: 90561427

wedel@jarlsberghovedgard.no

Nyttig informasjon

Reguleringsplan

Adresse

Wirgenes vei 10b, 3157 Barkåker, Norge
3157 Vestfold og Telemark