Barkåker Øst

Plasskrevende næringsvirksomhet og industri.

Areal størrelse: 264 daa

Planstatus: planlegging igangsatt

Privat eiendom: Ja

Kommunal eiendom: Nei

Kontakt

Thomas Madsen

Eiendomsforvalter

Mob: 926 59 113

madsen@jarlsberghovedgard.no

Nyttig informasjon

Reguleringsplan

Adresse

Wirgenes vei 10b, 3157 Barkåker, Norge
3157 Vestfold og Telemark