Bygård Tønsberg sentrum

Sjarmerende bygård i Tønsberg sentrum -To leiligheter og to næringslokaler

Prisantydning 4 000 000 kr

Nøkkelinfo

Areal 214 m²
Tomteareal 140 m²

Type lokale

Bygård/Flermannsbolig

Om eiendommen

Eiendommen ligger i Tønsberg sentrum, i umiddelbar nærhet til togstasjonen, bussterminalen, Farmandstredet og alle øvrige sentrumsfunksjoner. Kort gangavstand til Tønsberg Torv og Tønsberg Brygge.

Adkomst
Enkel adkomst til eiendommen.

Beskrivelse
Eiendommen består av en sjarmerende mindre bygård over 3 etasjer, bestående av to næringslokaler og to leiligheter.

1. etasje består av entré, gang, to næringslokaler, toalett og spiserom med t-kjøkken.

2. og 3. etasje består av to leiligheter. Begge leilighetene går over to plan, med stue og kjøkken i 2. etasje og soverom, bad og lagerrom i 3. etasje.

Eiendommen har enkel standard og det må påregnes en del oppgraderinger.

Areal
1. etasje:   BRA ca. 81 kvm.
2. etasje:   BRA ca. 81 kvm.
Loft:   BRA ca. 52 kvm.

Arealet er hentet fra  takstmann og er ikke kontrollmålt. Det tas derfor forbehold om eventuelle feil og avvik. Eventuelle feil og avvik kan ikke påberopes som grunnlag for prisavslag. Kjøper oppfordres til å gjøre kontrollmåling.

Tomt
Eiet tomt på ca. 140 kvm. Nåværende eier jobber med en fradeling av tomten, se bilag, og endelig areal blir avklart etter fradeling og ny oppmåling er gjennomført.

Konsesjon
Eiendommen er ikke konsesjonspliktig.

Parkering
Det medfølger ingen parkeringsplasser.

Regulering

Eiendommen er regulert til bebyggelse og anlegg. I kommunedelplanen er eiendommen avsatt til sentrumsformål – nåværende .

Leieforhold
Eiendommen overtas uten leieforhold.

Vei, vann og avløp
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Kommunale avgifter
Årlig kommunale avgifter i 2023 er NOK 31.962,-.

Forsikring
Eiendommen er forsikret hos LyForsikring, med en årlig forsikringspremie på NOK 10.056,-.

Energimerking
Det er ikke foretatt energimerking av eiendommen.

Ferdigattest
Det foreligger ferdigattest for eiendommen.

Servitutter
Grunnboksutskrift oversendes ved forespørsel.

Omkostninger
Dokumentavgift til staten 2,5 % av kjøpesummen.
Tinglysningsgebyr for skjøte på kr. 585,-.
Tinglysnings- og attestgebyr for pantobligasjon kr. 835,-.
Det tas forbehold om endringer av offentlige gebyrer.

Diverse
Eiendommen er ikke fredet med registrert i SEFRAK registeret.

Det er ikke utarbeidet tilstandsrapport for eiendommen og interessenter oppfordres derfor å gjøre sine egne tekniske undersøkelser.

Det er ingen justeringsforpliktelser knyttet til eiendommen.

Informasjon i dette prospektet samt tilleggsinformasjon, er gitt av selger. Prospektet er godkjent av selger. Opplysningen er bearbeidet etter beste skjønn, men Eiendomsmegler 1 Sørøst-norge AS avd. Næring kan ikke ta ansvaret for at informasjonen er uriktig eller ufullstendig.

Budregler
Interessenter oppfordres til å legge inn skriftlig bud. Eventuelle forbehold skal tydelig fremgå av avgitte bud og referanse vedrørende finansiering må opplyses.

Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Dette salget forutsettes gjennomført med profesjonelle parter. Forskrift om budgivning gjelder derfor ikke.

As is klausul

Eiendommen og dens tilbehør overtas som den/det er , jfr. Avhendingsloven § 3-9. Avhendingsloven § 3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangel i følgende tilfeller:

– Dersom Selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven § 3-7.
-Dersom Selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr.   reguleringen i avhendingsloven § 3-8.
Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette Kjøper.

Selger er ikke kjent med feil i takst eller prospekt, dog fravikes avhendingsloven § 3-8 slik at Kjøper ikke skal kunne gjøre gjeldende at eventuell uriktig informasjon i dokumentene utgjør en mangel. Dersom rapportene skulle vise seg å inneholde uriktig informasjon som Selger ikke hadde grunnlag for å korrigere, skal Kjøper ikke kunne rette noen form for krav mot Selger.

Avhendingsloven § 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 18 måneder etter overtakelsen.

For ytterligere informasjon og visning, kontakt megler.

Kontakt

Ola S. Carlsen

Næringsmegler MNEF salg/utleie

Mob: 97114534

Utvikler / utleier

EiendomsMegler 1 Næringsmegling AS

Nyttig informasjon

Finnannonse

Adresse

Farmannsveien 1, 3111 Tønsberg
3111 Vestfold og Telemark