Fjordgaten 2, Tønsberg

Eiendommen er en del av Korten, et område som preges av blandet bebyggelse bestående av kontorer, næring, lager og handel. Området har etablert seg som en foretrukket beliggenhet for større kontoraktører samt en del handelsrettet virksomhet. Strategisk plassert ved innkjøringen til Tønsberg, med kort adkomst til E-18 og ca 10 min gange til jernbanestasjon og bussterminal.

Areal størrelse

Ca 26 mål, hvorav ca 18 mål er bebygget eller disponert i forbindelse med bebyggelse. Resterende 8 mål tomteområde (i syd) benyttes i dag til leieparkering. Deler av eksisterende bebyggelse planlegges revet/sanert.

Planstatus

Eiendommen er i kommuneplanens arealdel (2018-2028) avsatt til «kombinert bebyggelse og anleggsformål». Tidligere båndlegging er opphevet i kommuneplanens arealdel, men foreløpig ikke opphevet i kommunedelplan Ny fastlandsforbindelse, i påvente av formell planprosess.

Privat eiendom

Ja

Kommunal eiendom

Nei

Kontakt

Bjørn Myhre

Mob: 908 54 964

bm@pu.no

Trond Brygard

Mob: 900 30 201

Nyttig informasjon

Reguleringsplan

Adresse

Fjordgaten 2
3125 Vestfold og Telemark