Gulli veiserviceanlegg

Kontakt

Morten Olsen-Nauen

Grunneier

Mob: 917 46 567

morten@klokkestoperi.no

Adresse

Åshaugveien 190
3157 Vestfold og Telemark

Ferdig regulert veiserviceanlegg ved E18 Gullikrysset. Tomten ligger helt inntil avkjøringen mot Tønsberg, på vestsiden av E18 og retter seg mot alle funksjoner som tilhører et moderne veiserviceanlegg. Tomten har god eksponering og en strategisk beliggenhet. Adkomst inn til det store næringsområdet i Ødegården vil gå gjennom tomten, og sør for tomten ligger etablert næringsbebyggelse på Nauen gård.

Planstatus:
Ca 30 daa ferdig regulert areal

Det forventes oppstart av utbygging innen 6-8 mnd. Utbygger søker for tiden leietakere som har ønske om å etablere seg på området