Kilen

Sentralt beliggende industriområde. Etablert industriområde rett ved Tønsberg sentrum. 10 minutters kjøretid fra E18. En rekke ledige arealer vest for etablert område. I dag eksisterer en rekke forretninger, blant annet Skeidar, Bertel O. Steen m.m.

Det er flere ulike næringsarealer som kan utvikles i området. Kilen er ferdig områderegulert. Arealbruk i området er avklart i områdereguleringer innenfor Kilenområdet. Disse planene legger samlet til rette for inntil 1000 boenheter 100 000 m2 forretning og 200 000 næring.

Kontakt

Charlotte Svensen

Næringssjef

Mob: 997 44 152

charlotte.svensen@tonsberg.kommune.no

Utvikler / utleier

Q4 næringsmegling

Mob: 9004444

post@q4.no

Adresse

Solkilen 2, tønsberg
3118 Vestfold og Telemark