Kjellengveien 2D

Kontakt

Thomas Madsen

Eiendomsforvalter

Mob: 926 59 113

madsen@jarlsberghovedgard.no

Adresse

Kjellengveien 2 D
3125 Vestfold og Telemark

Næringsområde på Kjelle med mulighet for utvikling av næringslokaler til kontorbruk og tjenesteyting. Næringsområdet kan bebygges med totalt ca. 13.500 kvm. BRA. og befinner seg innfor området KT2 og KT3 i vedlagte plankart.

Tomtene er eid av Stamhuset Jarlsberg. Området for øvrig er utviklet og forvaltes av Jarlsberg Hovedgård.

Arealer tomtestørrelser:

Gnr. 51, bnr. 572 – 2.697 kvm.
Gnr. 51, bnr. 558 – 5.464 kvm.
Gnr. 51, bnr.551 – 1.800 kvm.

Samlet areal 9.961 kvm.

Aktører som befinner seg på området i dag er blant annet Legevakten for Tønsbergregionen, Apotek 1, LHL – sykehuset Vestfold, Nemus, NAV kontaktsenter Vestfold og Telemark, Fønix, Ambulansestasjonen for Tønsberg regionen mfl.