Kontorlokalet Basberg

Tønsberg - Kontorlokale - eget lagerrom - 2 faste parkeringsplasser

Prisantydning 850 000 kr

Totalpris 872 592 kr
Omkostninger 22 592 kr
Kommunale avg. 12 144 kr per år

Nøkkelinfo

Bruksareal38 m²
Bruttoareal42 m²
Etasje1.
EieformEier (Selveier)
Areal42 m²
Byggeår1950
Tomteareal101 m² (eiet)
BoligselgerforsikringNei

Omkostninger

850 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
21 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 850 000,-))
——————————————————–
22 592,- (Omkostninger totalt)
——————————————————–
872 592,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 3803
Gårdsnr: 91
Bruksnr: 16
Seksjonsnr: 6

Type lokale

Kontor
Lager/Logistikk
Verksted
Andre
Produksjon/Industri
Kombinasjonslokaler

Fasiliteter

Garasje/P-plass

Om eiendommen

Hvitvaskingsloven

Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

Budgivning

Budgivning i forbrukerforhold
Budgivere oppfordres til å legge inn bud via Trygg Budgivning . Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke Gi bud -knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.

Budgivning utenfor forbrukerforhold
Budgivere oppfordres til å legge inn bud via Trygg Budgivning . Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke Gi bud -knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.

Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

Innhold

Seksjon 6 inneholder: Kontorlokale med bad og kjøkken på ca 24 kvm, tilhørende lagerrom i underetasjen på ca. 14 kvm. To parkeringsplasser rett utenfor døren medfølger.

Beskrivelse av tomt

Denne seksjonen har eget målebrev på sin oppmålte tomt. Ellers er det fellesarealer.

Bebyggelse

Nærområdet består av landbruk, næring og spredt bebyggelse

Byggemåte / Konstruksjon

Grunnmur oppført i støpt betong. Det er tilgang til kjeller fra utvendig ståldør. I kjeller er det plassert en kompressor, denne tilhører annen nærliggende seksjon (snr 5 – rettighet som opphører ved salg av seksjon 5). Det er indikert noe fukt i nedre del av murvegg og gulv. Dette skyldes kapillært oppsug fra grunnen, samt antatt noe svekket effekt på drenering. Dette er normalt i eldre boliger som følge av manglende kapillærbrytende sjikt. Ellers er det på befaringsdagen ikke observert sprekker eller tegn til setninger.

En mindre næringsseksjon, organisert i et sameie, med antatt opprinnelse fra 1950 tallet. Bygget er oppført i betong og tre over grunnmur i betong.

Bygget fremstår som normalt vedlikeholdt tatt byggeår i betraktning, men stedvise utskiftninger og oppgraderinger bør påregnes som følge av det normale vedlikeholdsbehov. Det antas at taktekking, stålplater på yttervegger, vinduer og ytterdører o.l. ble oppgradert fra tidlig 1990 tallet. Innvendige overflater, kjøkken og bad er også antatt fra tidlig 1990 tallet. På bad er det blant annet observert sprekker og riss i fliser og fuger og det er motfall til sluk. I kjeller er det noe fukt i gulv og vegger, og selger opplyser at det renner noe vann fra eldre stålrør ved kraftig regn og snøsmelting. På generelt grunnlag opplyses det om at dette er et eldre bygg, med påfølgende risiko for skjulte skader o.l.

Selger opplyser at badet ikke har vært i bruk på flere år, og det er således uvisst om badet fungerer tilfredsstillende.

Det er avvik fra originale plantegninger til dagens løsninger.

Tilstandsrapporten er datert 2021 og eiendommen har ikke vært i bruk siden rapporten ble utarbeidet.

Standard

Et mindre kontorlokale med kjøkken og bad. Planløsningen er åpen og med de store vindusflatene blir det godt med naturlig lys. Perfekt for 1-3 kontorplasser. Lageret som medfølger har egen inngang underetasjen. Gode av- og pålessingsmuligeter. Området er inngjerdet med låsbar port (felles, årlig vedlikehold). Basbergveien 160 består av flere, godt etablerte forretningslokaler. Lokalet har eksklusiv bruksrett til utearealet utenfor sin bygningsdel. Området er avgrenset av uteområdet med inngangsparti foran inngangsdør til kontor, gressletten ut til asfalt samt parti foran inngang til lager/bomberom, ned til steinsetting mot garasjen til snr.5. I bruksretten inngår også ertt til å bygge ut ttil sjeksjonens eiendomsgrense med et bygg som estetisk passer inn på eiendommen. Dette i følge vedtektene i sameiet fra 2016.

Lokalet tilhører næringsgruppen; varehandel, reparasjon av motorvogner.

4 900,- årlig til felles vedlikehold av porten (1700,-) og andel brøyting på ca 3 200,- dette kan variere

Oppvarming

Elektrisk oppvarming med panelovn. Ikke oppvarming i kjeller.

Energimerking

Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler

Parkering

Det er tgl to parkeringsplasser i rekke på denne eiendommen.

Ansvarlig megler

Tea Wærland

Regulering

Eiendommen ligger i et området som i kommuneplanen (22.5.2019) er avsatt til LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reinsdrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag – nåværende, og bevaring kulturmiljø.

Kontakt

Tea Wærland

Eiendomsmegler MNEF

Mob: 93050261

tea.werland@aktiv.no

Utvikler / utleier

Aktiv Eiendomsmegling

Mob: 33 33 00 77

tonsberg.dist@aktiv.no

https://aktiv.no/eiendomsmegler/toensberg-og-re

Nyttig informasjon

Finnannonse

Adresse

basbergveien 160
3114 Vestfold og Telemark