Ødegården næringsområde / Gulli næringspark

Kontakt

Morten Olsen-Nauen

Grunneier

Mob: 917 46 567

morten@klokkestoperi.no

Adresse

Åshaugveien 240, 3157 Barkåker, Norge
3157 Vestfold og Telemark

Et stort, nytt regionalt satsningsområde for næring på ca 700 daa som primært retter seg mot næringsvirksomheter med stort transport- og/eller arealbehov. Det er regulert byggehøyder inntil 30 meter. Området ligger langs E18 ved Tønsberg og ligger dermed svært sentralt i Vestfold med kort kjøretid til alle vestfoldbyene. Fra avkjøringen E18 Gullikrysset er det 600 meter kjøreavstand til tomteområdet.
Avstand til Oslo sentrum: 95 km / 1 time og 10 minutter
Avstand til Sandefjord lufthavn Torp: 17 km / 15 minutter
Avstand til Tønsberg sentrum: 6 km / 5 minutter

Planstatus:
Ca 400 daa ferdig regulert areal
Ca 280 daa uregulert fremtidig næringsareal (status er avklart i kommuneplanen og RPBA)

Grunneierne søker utbygger med stor gjennomføringsevne og erfaring med lignende prosjekter