Næringstomter Revetal

Revetal har gjennom flere år utviklet et rikt og mangfoldig handelssenter.

Flere ledige arealer sentral i tettstedet. Lokalisert ved tettstedet Revetal og boligfeltet Bergsåsen. Det er cirka 10 minutter til E18 fra området.

Alle arealene er ikke opparbeidet per dags dato. Ta kontakt med næringssjefen for mer informasjon om tomtene.

Kontakt

Øystein Hjørnevik

Næringssjef Tønsberg kommune

Mob: 916 91 051

oystein.hjornevik@tonsberg.kommune.no

Utvikler / utleier

EiendomsMegler 1 Næringsmegling AS

Q4 næringsmegling

Mob: 9004444

post@q4.no

Nyttig informasjon

Reguleringsplan

Adresse

revetal
Vestfold og Telemark