Personvernerklæring

Kjære kunde og besøkende på våre nettsider. Det er viktig for oss at du kan stole på at alle dine personopplysninger er trygge hos oss. Tønsberglivet AS er «GDPR-compliant», det betyr at vi bruker mye tid på din sikkerhet og følger til enhver tid gjeldende lovverk iht. personvernloven/GDPR.

Alt arbeid med dette er foretatt av ekstern leverandør, Råder GDPR.

Alle personopplysninger vi har om våre kunder er de opplysningene du selv har gitt til oss. Vi bruker ingen andre opplysninger enn nettopp de vi trenger for å utfør vårt arbeid. Vi deler ikke dine personopplysninger til noen andre enn våre leverandører som trenger disse for å utføre våre plikter ovenfor deg, eller offentlige myndigheter dersom de ber oss om dette. Vi beholder ikke dine personopplysninger lenger enn det er behov for. Ønsker du at vi tar vare på dine opplysninger lenger tar du bare kontakt med oss.

Våre leverandører, dine data og slettetid

Google Docs. For våre medlemmer

Dine data: Navn, e-post, tlf., adr.

Slettetid: 10 år etter endt medlemskap

Tønsberg regnskapskontor

Dine data: Navn, e-post, tlf., adr., org. nr.

Slettetid: 10 år

Office 365

Dine data: Navn, e-post, tlf., f-dato, kjønn, postnr., interesser, fødselsår barn

Slettetid: 10 år etter endt medlemskap

Google Docs. For leie av plass

Dine data: Navn, e-post, tlf., adr., org. nr.

Slettetid: 1 år etter endt aktivitet

Survey Monkey

Dine data: Navn, e-post, tlf., adr., f-dato, kjønn

Slettetid: 2 år etter endt aktivitet

TicketCo

Dine data: Navn, e-post, tlf., adr., f-dato, kjønn

Slettetid: 2 år etter endt aktivitet

Mailchimp nyhetsbrev

Dine data: Navn, e-post, adr.

Slettetid: 2 år etter endt aktivitet

Mailchimp liste over registrerte, invitasjoner til gratis arrangement

Dine data: Navn, e-post, adr.

Slettetid: Slettes ikke

Tønsberglivet appen, boost.com

Dine data: Navn, e-post, tlf., f-dato, postnr., interesser, fødselsår barn

Slettetid: 2 år etter endt aktivitet

Nettsider

Dine data: Navn, bilde

Slettetid: 3 år

Facebook

Dine data: Navn, bilde

Slettetid: 2 år

Instagram

Dine data: Navn, bilde

Slettetid: 2 år

Snapchat

Dine data: Navn, bilde

Slettetid: 2 år

Linkedin

Dine data: Navn, bilde

Slettetid: 2 år

Dropbox

Dine data: Navn, bilde

Slettetid: 2 år

Cookies

Tønsberglivet AS benytter seg ikke av noen cookies som kan identifisere deg som enkeltperson.

Dine rettigheter

Som vår kunde har du rettigheter vedrørende dine personopplysninger og hvordan vi bruker disse.
Personvernloven gir deg følgende rettigheter:

  • Rett til å se dine personopplysninger
  • Rett til retting. Dersom noe er feil, skal vi selvsagt rette dette
  • Rett til å bli slettet. Her har vi våre forpliktelser også iht. regnskapsloven slik at vi kan ikke slette alle opplysninger før disse forpliktelsene er innfridd.
  • Rett til begrensning. Synes du var har lagret for mye? Si ifra så ser vi på det.
  • Rett til dataportabilitet. Ønsker du å flytte dine personopplysninger så fikser vi det.
  • Rett til å protestere. Er du uenig med hvordan vi bruker dine personopplysninger så si ifra.
  • Rett til å klage. Du har også rett til å klage til Datatilsynet. Link finner du her:
    https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/

Har du spørsmål til noe som har med dine personopplysninger å gjøre kontakt:
Cecilie B. Sørumshagen, cecilie@tonsberglivet.no