Tønsberg har spennende arealer

Tønsbergregionen har og vil få næringsarealer og kontorlokaler som bør være tilpasset de aller fleste behov.

Tønsberg er for mange en interessant plass å drive sin næringsvirksomhet. Beliggenheten, dyktige og kompetente medarbeidere og godt kundegrunnlag er noe av det som trekkes frem av mange.

Tilgjengelig for kundene

Med bedriften etablert i Tønsberg er det tilgang til mange kunder i regionen, men også store muligheter til å være på farten, og tilgjengelig til et utvidet marked.

En region det satses på

Tønsbergregionens vekst og utvikling gjør at det satses på utbygging. Det er mye som skal skje for å styrke infrastrukturen til tønsbergregionen ytterligere i årene som kommer.

Utbygging av jernbane

Det satses på tog, og det legges til rette for økt fart og flere avganger.  Bane NOR  bygger nye dobbeltspor på flere delstrekninger, som til sammen skal bli sammenhengende dobbeltspor igjennom Vestfold. I disse dager jobbes det med spor på to strekninger, med planlagt åpning sommeren 2025. Da vil det være sammenhengende dobbeltspor til Tønsberg, og det vil være mulig å kjøre fire tog i timen hver vei mellom Tønsberg og Oslo.

Les mer HER

Bypakke Tønsberg

«Bypakke Tønsberg» er et omfattende og kjempespennnede prosjekt som er i gangsatt og vil bety svært mye for regionen i årene som kommer.

Bypakken har som har som mål å bygge et helhetlig transportsystem som er miljøvennlig, robust og effektivt.

Det planlegges blant annet en ny fastlandsforbindelse fra Færder til Tønsberg. Det er en sterk satsning på sykkel, buss og gående. Sykkelstier inn mot sentrum, i byen kan syklene settes i sykkelgarasjer og det er også utleie av el-sykler for de som bor her.

Les mer om bypakke Tønsberg HER

 

Går det egentlig raskest med bil?

Mange av oss tenker nok at det går raskest med bil. Men gjør det egentlig det? Eller burde det bare vært enklere å velge miljøvennlig transport? Forholdene ligger jo godt til rette. Over halvparten av oss bor slik at vi kan sykle til Tønsberg torv på bare 20 minutter.