Ekte engasjement for stedet og det lokale næringslivet

5. april 2021

Allegro – byrået der kommunikasjon møter teknologi, er neste ut i serien hvor vi snakker med ulike Tønsberg profiler. De er lokalisert midt i Tønsberg sentrum og møter oss med et smil og mye god informasjon om byrået og tanker om hvordan de har det her i Tønsberg. Vi har snakket med Pia Gundersen som er administrerende direktør der.

Kan du fortelle oss litt om bedriften. Hvem dere er, hva dere er opptatt av og hvordan dere ble til?
-Allegro ble etablert som et reklamebyrå i Sandefjord i 1997, og har utviklet seg til et fullverdig kommunikasjons- og teknologibyrå. Vi teller i dag 35 medarbeidere, fordelt på kontorer i Tønsberg, Sandefjord og Drammen – og hjemmekontorer fra Porsgrunn til Drammen. Allegro har kunder over hele Østlandet (samt noen i resten av verden).

-Allegro sin filosofi har fra starten vært basert på markedsinnsikt og god forretningsforståelse. Allegro sine gründere satt, før etableringen, selv i ulike markedsposisjoner og opplevde ikke at byråene forsto deres utfordringer. Derfor har våre rådgivere vært på andre siden av bordet og selv gått i våre kunders sko. Vi er av den formening at markedsføring og teknologi er investeringer som skal bidra til salg og ROI. For flere av våre kunder har vi fungert som en outsourcet markedsavdeling, og bidrar da med alt fra strategi og markedsplanlegging, til budsjettallokering, og gjennomføring av aktiviteter.

-I Allegro har vi vektlagt å få erfarne kommunikatører inn i de digitale prosessene, og digital tenkning inn i de kommunikative prosjektene. Med på laget har vi norges fremste CX-spesialist, samt innovative utviklere som er spesialister og spydspisser innenfor sine respektive fagområder. Flere har tatt andre veier inn til vår bransje enn via tradisjonelle «byråveier».

-I fremveksten av nye teknologiske plattformer, virkemidler og omstillinger har vi ikke glemt å ivareta vårt sterke fokus på smakfull og tidsriktig design og god, effektiv kommunikasjon i alle kanaler.

-Siden vi kan skilte med et titalls egne utviklere i hus blir symbiosen av teknologi og kommunikasjon mer tydelig og nevenyttig hos oss enn hos byråer som outsourcer utviklingsbiten. Vi er tett på selv de mest avanserte teknologiske prosessene, og kan dermed levere gode, overraskende og originale løsninger som gir best mulig stopp-effekt i markedet, og fornøyde kunder generelt.

-Allegro skal være ledende på følgende områder:

  • Markeds- og kundeopplevelsestrategi
  • Grafisk design og reklame
  • Nettsteder
  • Mobil- og webapplikasjoner
  • Synlighet og trafikkskaping (SoMe og SEO)
  • Vedlikehold og drift

-Allegro har flere relevante sertifiseringer og partnerskap, som f.eks: Hubspot, Google, Amazon, Umbraco.

Fortell kort om hvilken rolle du har.
-I 2006 startet jeg opp Allegro Tønsberg, som den gang var et eget AS og del av Allegro-gruppen. Jeg hadde jobbet noen år i byrå i Oslo og som markedssjef i industrien, da jeg fikk tilbud om å etablere Allegro Tønsberg. Dermed flyttet vi til Nøtterøy – og jeg kom tilbake til Vestfold etter 14 år på avveie (studier og jobb). I dag er alle Allegro-kontorene underlagt ett AS, og jeg har rollen som administrerende direktør.

Hvorfor er dere etablert i Tønsberg?
-I 2006 var Allegro Vestfolds største byrå med kontor i Sandefjord. Tross byråets størrelse og kompetanse var det vanskelig å få kunder i Tønsberg. Dermed besluttet eierne å etablere et eget kontor i Tønsberg med folk som hadde ekte engasjement for stedet og det lokale næringslivet.

Hva er fortrinnene med at din bedrift ligger her i Tønsbergregionen?
-Attraktiv beliggenhet og tilgang til rett arbeidskraft henger sammen. Mange flinke folk ønsker å bo i Tønsberg-regionen, og det er en viktig faktor for vår tilstedeværelse. Kort reisevei og enkel logistikk er høyt prioritert for mange medarbeidere. I tillegg til tilgang på flinke folk, trenger vi innpass hos aktuelle kunder. Flere av våre kunder er opptatte av å ha lokale samarbeidspartnere med kunnskap og engasjement i lokalsamfunnet – det dekker vi godt ved å være etablert i Tønsberg sentrum. Tønsberg blir av flere bedrifter sett på som en attraktiv by, ikke langt fra hovedstaden. Dermed er det ikke fremmed for kunder i Osloregionen å kjøpe tjenester fra bedrifter i Tønsbergregionen.

Hva mener du er viktig for vekst og utvikling i vår region fremover?
-Jeg tenker det er viktig å fortsette det gode arbeidet med omdømmet til Tønsbergregionen – og at det glade buskap om alle våre plussfaktorer og muligheter bør spres utover det ganske land. Videre bør det legges til rette for by-vekst/urbanisering i samspill med godt vern av dyrkbar mark og fantastiske friluftsarealer i omkringliggende områder. På denne måten vil vi tiltrekke oss et mangfold av mennesker med ulik kompetanse, de langsiktige investorene og innovatører som vil noe.

Hva liker du mest med å jobbe i Tønsbergregionen?
-Da jeg startet opp Allegro Tønsberg opplevde jeg å bli godt mottatt av det lokale næringslivet, og kommunen. Det var enkelt å knytte kontakter og «få en plass rundt bordet». Jeg trives med å være en del av et lokalmiljø, der folk engasjerer seg i mer enn sitt eget virke, og villig bidrar med en felles dugnadsånd – og ressurser om man kan.

Hvis du skulle anbefale en bedrift innenfor samme næring å flytte til Tønsberg, hva ville ditt hovedargument være?
-Lav etableringskostnad og store muligheter; gjestfrie folk, gode nettverksarenaer, tilgang på gode lokaler sentralt og nærhet til hovedstaden.

 

Pia Gundersen
Administrerende Direktør Allegro kommunikasjon AS

Fakta om bedriften:

Etableringsår: Allegro kommunikasjon AS: 1997/Allegro Tønsberg AS 2006

Antall ansatte: 35

Lokasjon: Tønsberg, Sandefjord og Drammen –samt hjemmekontorer fra Porsgrunn til Drammen.

 

Flere aktuelle saker