Næringslivet inviteres til å søke støtte fra kommunens klimafond

24. april 2024

Næringslivet i Tønsberg kan nå søke støtte for å gjennomføre klimatiltak.  Fristen for å søke er 15. mai 2024.

Støtten er beregnet til næringsbedrifter med adresse i Tønsberg.  Det kan søkes støtte til tiltak som nylig er gjennomført, men også tiltak som er på planleggingsstadiet.. Fondet er på 1 million norske kroner. Støtten kan finansiere opp til 60 % av kostnadene (eksklusiv mva)

Kriterier for å søke

Klimafondet skal finansiere tiltak som bidrar til å redusere utslipp av klimagasser og som bidrar til en omstilling til et lavutslippssamfunn. 

Det kan søkes støtte til tiltak som oppfyller ett eller flere av følgende punkter: 

  1. Reduserer direkte klimagassutslipp 
  2. Fører til reduksjon i energiforbruket eller mer fornybar energiproduksjon 
  3. Bidrar til det grønne skiftet

Søk klimastøtte her.

Flere aktuelle saker