Verdien av å kombinere jobb med et godt familieliv

23. februar 2021

Vi har tatt en prat med Paal Bjønness som er daglig leder i kommunikasjonsbyrået Færd. Selskapet ble etablert i 2017 og de er 11 ansatte.

Kan du fortelle oss litt om bedriften. Hvem dere er, hva dere er opptatt av og hvordan dere ble til?

Færd er et kommunikasjonsbyrå bestående av rådgivere og spesialister innenfor kommunikasjonsfaget. Vi hjelper våre oppdragsgivere med å skape historier som gjør at de blir forstått og kjent, og gjennom det bidra til at de lettere når sine målsettinger.

Vi er opptatt av å utvikle oss som arbeidsplass, faglig og kulturelt. Vårt mål er at flinke folk skal trives gjennom meningsfylte arbeidsoppgaver der man får brukt sine evner og sin kompetanse. Vi har blitt et veldig kompetent miljø, de som jobber hos oss er alle høyt utdannende og sitter på spisskompetanse som har stor etterspørsel. Og så er vi veldig opptatt av å bruke tid og ressurser på å opprettholde og utvikle en god arbeidskultur. Vi må aldri glemme å ha det gøy på kontoret. Vi har mange på kontoret som er flinke til å gjøre de små tingene som betyr så mye for trivsel i arbeidshverdagen.

Færd ble til ved at noen byråer besluttet å slå seg sammen for å forene kompetanse, bli et mer attraktivt miljø, både for å tiltrekke oss dyktige kommunikatører og ikke minst virksomheter som trenger bistand på kommunikasjon. Vi tror vi har lykkes ganske bra med begge deler. I dag er vi et mellomstort kommunikasjonsbyrå som betjener kunder over hele landet samt noen kunder utenfor landegrensene. Vi er i tillegg partner i et globalt byrånettverk med hovedsete i Berlin. Gjennom dette samarbeidet får vi også tilgang på oppdrag fra internasjonale kunder.

Fortell kort om hvilken rolle du har

Jeg jobber som daglig leder og rådgiver i Færd. Som rådgiver går mye av tiden med på å jobbe ut strategier og legge planer sammen med kunden, i tillegg skriver jeg mye. Mye av tiden min brukes også på salg og NewBiz-arbeid, og med innsalg av prosjekter, både hos eksisterende og nye kunder. Jobben som daglig leder tar følgelig mye av min tid. Jeg er privilegert med flinke og hyggelige kolleger, det gjør jobben morsom og meningsfull.

Hvorfor er dere etablert i Tønsberg?

Det handler først og fremst om at vi som eier selskapet bor her, men også at vi bodde her før selskapet ble etablert. I Tønsberg er det dessuten ganske mange byråer, vesentlig flere enn i mange andre byer det er naturlig å sammenligne seg med. Det betyr at det er en viss konkurranse som bidrar til at vi hele tiden må strekke oss. I tillegg betyr det også at det finnes mye relevant kompetanse for oss. Et felles ønske og målsetting har vært å skape et godt fagmiljø for kommunikasjon i Tønsberg. Langt på vei har vi lykkes med det og vi har nådd mange av våre mål, men det er ikke dermed sagt at vi er i mål! Fortsatt vekst og utvikling har høy fokus hos oss.

Hva er fortrinnene med at din bedrift ligger her i Tønsbergregionen?

Tilgangen på oppdrag i vår region har vært relativt stabil, samtidig er det flere og større oppdrag i og rundt Oslo. Med digitale hjelpemidler opplever vi at beliggenhet og avstand til hovedstaden blir av mindre betydning enn hva det var for noen år tilbake. Vi tror denne utviklingen blant annet har bidratt til å gjøre oss mer attraktive overfor oppdragsgivere utenfor regionen.

Hva med arbeidskraften?

Vi opplever at tilgangen på kvalifisert arbeidskraft er god, samtidig som den nok er mer stabil i vår region sammenlignet med eksempelvis Oslo. Vi opplever at mange flytter tilbake til Tønsbergregionen etter å ha tatt utdannelse og jobbet noen år utenfor regionen.

Hvor er Færd lokalisert, og hvordan opplever du  det omkringliggende miljøet?

Vi har kontor på Friends midt i sentrum. Her trives vi veldig godt og det har stor verdi for oss å ha kontor nettopp her. Det er rundt 30 bedrifter som holder til på Friends. Vi blir som et lite samfunn her med mange fellesfunksjoner som kantine, møterom, treningsrom og flotte loungeområder. Det er viktige trivselsfaktorer for oss.

Hva mener du er viktig for vekst og utvikling i vår region fremover?

Kunnskapsbedrifter og tjenesteytende næringer er antagelig de næringene som vil vokse mest i vår region. God tilrettelegging for slike næringer er viktig. Det handler blant annet om næringspolitikk som kan gjøre det attraktivt for bedrifter å etablere seg. Videre utvikling av infrastruktur, ikke minst jernbanen er selvsagt også viktig.
Alle utviklingstrekk viser at bedrifter trekker mot byer og sentra. For at Tønsberg skal oppfattes som en attraktiv by å etablere seg i, eksempelvis for kunnskapsbedrifter, må sentrumsnære arealer tilpasses til dette. To gode eksempler på dette i Tønsberg er Friends på torvet og Egenesgården ved jernbanen.

Hva liker du mest med å jobbe i Tønsbergregionen?

Etter å ha drevet ulike virksomheter over flere år får man etter hvert et stort nettverk i regionen, det har selvsagt vært en viktig faktor for at vi har kunnet utvikle vår bedrift. Det finnes også svært mange spennende bedrifter i vår region som sitter på unik kompetanse og som jobber innenfor bransjer i sterk utvikling. Vi samarbeider med flere av disse bedriftene i dag som bidrar til at vi blir utfordret med spennende oppgaver og prosjekter. Det har også stor verdi å kunne kombinere jobb med et godt familieliv. Jeg pendlet noen år til Oslo, savnet etter pendlingen er ikke påtrengende.

Hvis du skulle anbefale en bedrift innenfor samme næring å flytte til Tønsberg, hva ville ditt hovedargument være?

Tønsberg har en god og sentral beliggenhet. Oppfatter også Tønsberg som «hovedstaden» i Vestfold og Telemark (telemarkinger og evt. andre får ha meg unnskyldt), mange aktører søker hit. Det er et rikt næringsliv her med mange spennende bedrifter, regionen er i fin utvikling og det skjer mye positivt her. Selv om jeg ikke er objektiv vil jeg påstå at bo- og levekvaliteten i vår region er i Norgestoppen.

Takk for praten Paal! Og husk at alle har en historie, Færd kan hjelpe deg og fortelle din.

 

Daglig leder i Færd

Paal Bjønness

Flere aktuelle saker