Inkluderende byrom

6. april 2021

Vi har tatt en prat med  Eirik Sunde, daglig leder i Kaldnes AS. Det er de som står bak det store byutviklingsprosjektet Kaldnes Vest, samt fler andre spennede prosjekter. Vi hørte med han hva han tenker om tønsbergregionen og jobben hans i Kaldnes AS.

Litt om bedriften. Hvem dere er, hva dere er opptatt av og hvordan dere ble til?
-Kaldnes AS er et eiendomsselskap i Tønsberg med hovedfokus på by- og stedsutvikling i Vestfold. Vårt mål er å skape attraktive prosjekter i byer og tettsteder ved gjenbruk og transformasjon av tomteareal og bygninger.  Hovedprosjekt vårt er Kaldnes Vest, som er ett av Norges mest spennende byutviklingsprosjekter. Våre prosjektmål for Kaldnes Vest er å gi Tønsberg økt attraktivitet ved å skape nye arbeidsplasser, utvikle  på lag med naturen og utforme blågrønne byrom som inviterer til en møteplass for alle.

Selskapet ble etablert i 1998. Glastad-familien kjøpte majoriteten av aksjene i 2017, og selskapet ble døpt om til Kaldnes AS med Eirik Sunde som daglig leder. I dag eier Glastad-familien og Eirik Sunde selskapet.

Hvem jobber i Kaldnes?
Det er i dag to ansatte i Kaldnes, daglig leder Eirik Sunde og ansvarlig for administrasjon og marked, Ellen Elfving Halvorsen.

-Vi har et godt og tett samarbeid med søsterselskapet Lister Forvaltning som for øvrig forvalter alle eiendommene. Med stadig økende aktivitet i prosjekter er også en rekke dyktige rådgivere engasjert innen ulike fag. Jeg er også aktiv styreleder i datterselskapene Kaldnes Utvikling og WA Entreprenør.

Hva er viktig for vekst og utvikling i vår region fremover?
-Ny verdiskapning i lokalsamfunnet er et avgjørende bidrag for å hindre at Tønsberg og Færder blir et søvnig ferieparadis. Inkluderende byrom er viktig for oss. Det handler om identitet, følelser og at innbyggerne er stolte av egen by. Å skape et godt tilbud til alle aldersgrupper gir et attraktivt og bærekraftig sentrum. Et forpliktende, godt og bredt samarbeid mellom det offentlige og private næringslivet, samt private næringsaktører seg imellom, er en nøkkelfaktor for god byutvikling – sammen kan vi skape fremtidens Tønsberg og Vestfold.

Hva er best med å jobbe i Tønsbergregionen?
-Det føles riktig og meningsfylt å kunne bidra litt til et best mulig Tønsberg nå og for fremtiden. Samtidig er næringslivet flinke til å samarbeide og heie på hverandre!

Hvis du skulle anbefale en bedrift å flytte til Tønsberg, hva ville ditt hovedargument være?
– Mulighetene og mangfoldet Tønsberg-regionen gir, med strategisk beliggenhet i Vestfold og kort avstand til Oslo.

Eirik Sunde
Daglig leder Kaldnes AS

Fakta om bedriften:

Etableringsår: 1998, omdøpt 2017
Ansatte: 2
Lokasjon: Storgaten 20, Tønsberg

Flere aktuelle saker