Kompetanse – bedriftens viktigste verdi fremover!

4. mai 2021

En mulighet for næringslivet i Tønsbergregionen.

-Jeg har følt meg mindre alene

Det som skulle være et helt ordinært kurs i regi av Tønsberglivet fikk verdi langt ut over det som allerede var den gode intensjonen. 

-Det har vært et særdeles uoversiktlig år, og det har vært ensomt å stå i galleriet. Men gjennom Tønsberg sentrum skolen har jeg følt meg mindre alene og kunne ta avgjørelser jeg har diskutert med andre som har gitt meg bedre beslutningsgrunnlag, det har hatt stor verdi, sier Kaire Kitse fra Gallerii som ligger midt på Torvet.

Tønsberg sentrumskolen har i flere år vært et tilbud til handelsbedriftene i Tønsberg der medarbeiderne skal få større innsikt i både drift, økonomi og lønnsomhet, med en bevisstgjøring av hvordan den enkelte medarbeider kan ta et større ansvar i sin rolle.

-Det er ikke til å legge skjul på at årets program for varehandelsbedriftene ble påvirket av koronaen. Men kanskje viktigere enn noen gang har denne samlingen vært for deltagende bedrifter, sier Rita Furan i Flyt Ledelse. Hun har levert innhold i programmet og fått gleden av å være tett på Tønsbergs varehandelsbedrifter i det vanskelige året, og hun har også observert felleskapet som Kitse peker på.

-Fellesskapet som har vokst frem har i bidratt til å sørge for at deltagerne har kunnet diskutere langt mer enn det som står på timeplanen fra gang til gang. I tillegg handler dette programmet mye om å bygge opp en felles salgskultur i Tønsberg. Så sånn sett ser det ut som at corona også har bidratt til noe positivt, og vi ser at deltagerne deler mer fra den enkelte bedrift enn det man har sett tidligere. Alle har en felles utfordring i covid-tider som ingen har løsninger på, så da må man tenke sammen og finne så optimale løsninger som er mulige innenfor mulighetsrommet, forklarer Furan.

Kompetanse er et konkurransefortrinn

En annen deltaker fra kurset som også sitter igjen med verdifull kunnskap er Maltina Begu fra Nexus frisør.

-Ja, det er flott å ta del i et spennende nytt nettverk. Jeg meldte meg jo på for å kunne lære noe mer, fordi jeg ser at mer kunnskap absolutt gir fordeler i arbeidslivet. Det jeg har fått ut av kurset er å bli en tryggere leder. I tillegg har det vært lærerikt og høre andre perspektiver. Det har gitt meg masse energi og jeg står mer rustet for fremtiden i min rolle, forklarer hun.

Flere bransjer har det siste året virkelig fått kjenne på det samme behovet som Begu om å styrke kompetansen.

-God kompetanse på det vi driver med er et konkurransefortrinn, og de gode erfaringene vi har fra Tønsberg sentrumskolen har dannet utgangspunktet for å lage et helt kompetanseprogram, forklarer daglig leder i Tønsberg sentrumskolen Cecilie Bækken Sørumshagen.

K2 Kompetanse, Flyt Ledelse og Tønsberglivet har gått sammen for å tilby kompetanseheving til hele næringslivet i Tønsbergregionen gjennom et program som skal ruste flere bedriftene i Tønsberg til å møte utfordringene næringslivet kommer til å møte på i tiden fremover, og fortsette å skape gode nettverk og samhold blant byens næringsliv.

-Den økonomiske støtten fra Tønsberg kommune sitt næringsfond gir oss muligheter til å tilby muligheten for en unik kompetanseheving til hele næringslivet i regionen, forklarer Sørumshagen.

På plakaten er det et varierende kursprogram som gir utviklingsmuligheter på mange områder. Bærekraft, lederutvikling og fagbrev for å nevne noe.

-Vi er helt sikre: Medarbeidere med god og riktig kompetanse er virksomhetenes største verdi og at kompetanse er viktig for å lykkes med å levere kvalitet her i Tønsbergergionen, avslutter Sørumshagen.

Det tilbys nå 4 forskjellige kurs med oppstart høsten 2021, mer informasjon og påmelding her: 

Flere aktuelle saker