Mange vil bygge og bo i Tønsberg

19. februar 2022

Mange har oppdaget Tønsberg. I 2020 var Tønsberg den byen med over 50.000 innbyggere som vokste mest i hele landet. Dette skyldes et kompleks samspill av mange faktorer. Beliggenheten og boligutbyggingen – men også et systematisk arbeid med å bygge opp attraksjonsverdiene på mange felt.

– Det er ikke en tilfeldighet at Tønsberg vokser. Ut fra omdømmeundersøkelse som vi har gjennomført årlig ser vi at omdømmet styrkes stadig og er på et svært høyt nivå ifølge Opinion sine tall, sier daglig leder i Tønsberglivet Cecilie Bækken Sørumshagen. I undersøkelsen trekkes bokvalitetene og beliggenheten frem som styrker som er viktig for folk som bosetter seg her i regionen. Muligheten for bylivet i det ene øyeblikket, og naturopplevelser i det andre øyeblikket. Folk setter pris på at det er kort vei fra jobb til fritid.

– Ofte blir vi spurt hvorfor vi jobber for at Tønsberg og Færder skal vokse, og det er et enkelt svar på det: Vi blir stadig eldre, og andelen folk i jobb blir lavere. Det blir rett og slett færre til å betale for tjenestene vi har behov for fra kommunen, sier Sørumshagen.

Prognosene fra SSB for årene 2020 til 2040 viser at det er forventet en befolkningsvekst som er dobbel så høy for dem over 80 år, enn det er for aldersgruppen 20 og 40 år.

–Dette er det viktig at vi er bevisste på. Sammen med kommunen, næringslivet og frivilligheten skal vi jobbe med omdømmet videre. Også blir det spennende å se om arbeidsvanene til folk vil endres i tiden fremover, og at muligheter for mer fleksibel arbeidshverdag gjør at flere vil trekke ut av storbyene. Flere har pekt på at det kan gagne byer som Tønsberg. Som virkelig har mye å by på, avslutter Sørumshagen.

Eirik Sunde, administrerende direktør Kaldnes AS:

Jeg tror Tønsberg vokser fordi det er en levende by med nærhet til Oslo. Det er variert tilbud både i og rundt byen. Og mange hyggelige mennesker som bor og jobber her. Jeg liker best at det er mange muligheter, et levende sentrum med flott natur rundt og at alt er lett tilgjengelig. Mange ønsker å flytte hit og drive næring her. Det at mange vil besøke og oppleve Tønsberg skaper stolte innbyggere i egen by. Når vi bygger i Tønsberg er det viktig med denne positive utviklingen.

Skisse til Kristina Kvarteret i Tønsberg sentrum. Vestfolds første Breeam Excellent kontorbygg – ferdig i 2022.

Steinar Frølandshagen, regiondirektør i OBOS:

Jeg tror Tønsberg vokser fordi byen er strategisk plassert i forhold til bane, vei og «yplass. I tillegg til dette, så er avstanden til Oslo utslagsgivende. Mange opplever å kunne realisere drømmen om en sjønær beliggenhet med alle servicetilbud som denne byen tilbyr. Jeg liker den gode plasseringen til byen, og alle de hyggelige menneskene som bor her – og alle som kommer på besøk. Det å kunne bidra til å oppfylle boligdrømmen om du er førstegangskjøper eller om du skal selge eneboligen for å leve lettvint er viktig for oss. Dette handler om alt fra utemiljø, gode planløsninger og boligkjøpsmodeller.

De første husene i Teieparken har en lun plass med moderne stil og flott utsikt mot Teie hovedgård og Kystsenteret.

Andreas Hojem Olsen, daglig leder i Format eiendom:

Jeg tror Tønsberg vokser fordi det er en levende, liten «storby» under utvikling med en fantastisk kystlinje og sentral beliggenhet. En by og region som har mye å tilby kombinert med god kommunikasjon med tog, bil og buss mot Oslo, som de nærmeste årene blir enda bedre. Jeg setter pris på breddene av muligheter som finnes i
Tønsberg og nabokommunene. For voksne og barn. På jobb og i fritid. Med nærhet til skog, sjø og skjærgård. Når vi bygger er det viktig å bygge boliger med gode og bærekra!ige kvaliteter ute og inne. Vi legger stor vekt på at folk skal trives i våre prosjekter, bl.a ved at uteområdene blir gode og sosiale møtesteder for beboerne.

Parsellhager, veksthus og parkanlegg skaper en sosial ramme rundt byggene på det store boligprosjektet til Format i Kjellelia.

Christoffer Jonstang, daglig leder i Bjarøy Eiendom:

Geografisk sentral beliggenhet på Østlandet spiller en sentral rolle. Den sjønære bykjernen med kanal ut i en av Norges kanskje «otteste skjærgårder er med å styrke byens tilgjengelighet og attraktivitet. Utover geografisk beliggenhet har Tønsberg utviklet et godt omdømme som styrker til»yttingen. Tønsberg sentrums attraktivitet avhenger av en 24-timers syklus med godt handelstilbud, attraktive arbeidsplasser, boliger, servicefunksjoner og kultur i bykjernen. Tønsberg går i riktig retning og tilbyr attraktive bokvaliteter, gode skoler og kvalitet i sosial infrastruktur i og utenfor sentrum. Fokuset på å rydde opp i vedlikeholdsetterslepet av parker,
grønne lunger og fellesrom bidrar til økt bruk og yrende liv. Bjarøy Eiendom legger stor vekt på bærekraft og miljørettede bygg i sine prosjekter, og vil gjøre sitt for å bidra til byen vår.

Egenesgården er nylig ferdigstilt. Bygget består i dag av ca. 365 arbeidsplasser. Bygget er BREEAM-NOR sertifisert.

Pål Egeland, administrerende direktør i Folksom:

Tønsberg er et godt bosted med et hyggelig bysentrum og mange småsteder rundt med sin egen identitet. Man kan bo i regionen i ett lite hyggelig nabolag og fortsatt ha kort vei til bysentrum, sjøliv, natur og aktiviteter. I tillegg kommer man raskt til de andre Vestfoldbyene og Oslo. Det gjør at arbeidsmarkedet er ganske stort. Jeg liker kanalen som går rett gjennom byen, det hyggelige bytorvet og bryggelivet. Og kontrasten mellom skjærgården og byen tett på hverandre. Når vi bygger er det viktig at vi er med å videreutvikle byen og bylivet. For å være attraktiv og pulserende, så bør flere mennesker bo og arbeide midt i byen.

Illustrasjon av bakgården i Foynkvartalet, midt i Tønsberg sentrum, som reguleres nå.

Rune Thomassen, regionsjef, Selvaag Bolig:

Tønsberg har et variert og stabilt arbeidsmarked lokalt, og akseptabel pendleravstand med tog til bl.a. Oslo. Byen har fine boligområder med et variert boligtilbud med trygge oppvekst vilkår for barn, gode skoler og nærhet til det meste. Og med boligpriser som er oppnåelige for mange. Jeg liker best at det er en trygg og intim småby med storbykvaliteter i form av et rikt tilbud innen handel, kulturliv og serveringssteder. Og selvsagt nærheten til unik skjærgård og flotte naturområder. Vår visjon er å gjøre fremtidens byer bedre. Vi skal bygge nye boliger det er behov for, til en pris de fleste har råd til. Vi ønsker å gjøre fremtidens Tønsberg bedre.

Selvaag Bolig sitt prosjekt Beddingen på Kaldnes. Skissen viser en ny bypark med tilhørende badestrand til glede for alle i Tønsberg.

Steinar Krüger, daglig leder Micasa:

Jeg tror grunnene til at Tønsberg vokser er mange: Nærhet til Oslo, o$entlig transport til Oslo tog/bil, infrastruktur muligheter bil/tog/fly/båt, Norges fineste skjærgård, hyggelig bo områder, nærhet til Torp/utlandet, offensivt og ekspansivt næringsliv, godt kulturtilbud, god og bred varehandel, stor offentlig sektor og gode oppvekstsvilkår for familier. Den rike kulturen, flotte skjærgård, det at det er en liten by
med god tilgang til hovedstaden Oslo og en rolig by med sommervibber er noe av det jeg setter mest pris på. Når Micasa bygger er det viktig å være med å bidra til byutvikling, tilrettelegge og skape nye arbeidsplasser og være med på knutepunktfortetning.

Skissen viser bruk av parkeringstomten ved siden av Hotel Klubben.

Johan L. Zeiner, daglig leder i Zeiner bolig:

Vi opplever at stadig flere av våre boligkjøpere er innflyttere. Pandemien har skutt fart i digitalisering, og det er ikke lengre nødvendig for alle å være på kontoret hver dag. Jeg tror at det i kombinasjon med stor økning i boligprisene, spesielt i Oslo, gjør at mange finner Tønsberg som et bedre alternativ. Jeg er veldig glad i sjølivet og synes det er fantastisk å kunne bo midt i en nasjonalpark en time fra Oslo. Det er også et trygt og godt sted for mine tre barn å vokse opp. Vi er opptatt av å bygge opp under den allerede vedtatte poltikken med en stjerneformet senterstruktur og søker å bygge opp under denne ved å bygge attraktive boliger i tilknytning til allerede etablert infrastruktur.

Skisse til Tolvsrød Hage der Zeiner bygger 33 leiligheter og tre eneboliger i et parkanlegg med umiddelbar nærhet til Tolvsrød sentrum.

Flere aktuelle saker