-Nå vil vi etablere oss her. Tønsberg er attraktivt.

8. desember 2022

Næringslivsaktører fra Tønsberg og Oslo møttes til en dag utenom det vanlige. De skulle ved hjelp av mange ulike transportmidler ta seg fra «Løkka» i Oslo og frem til Stasjonen i Tønsberg. Målet er å synliggjøre Tønsbergs attraktivitet og de mulighetene som finnes for nye næringsaktører.

– Sånn. Da går klokka!

Arrangøren har nettopp delt inn tre lag bestående av næringslivsaktører fra både Tønsberg og Oslo, og gitt de oppdraget: Målet er Tønsberg.

– I det han sa det var vi blitt et sammenspleisa lag, sier eiendomsutvikler fra Tønsberg Pål Egeland.

Åse Ebersten Henriksen fra det store konsulentselskapet EY nikker ved siden av. Hun bor i Oslo, og har latt seg fascinere av den aktive dagen.

– Vi har løst oppgaver om Tønsberg, syklet, tatt tog og til slutt padlet kajakk gjennom kanalen før vi ble tatt imot med hornorkester på brygga. Vi har ledd mye, og vi har blitt bedre kjent og lært masse om Tønsberg. Jeg opplever gründervilje og et spennende næringsliv. Vi vil satse på Tønsberg, sier Ebertsen Henriksen.

  

De 12 personer fra ulike deler av næringslivet i Tønsberg og Oslo fikk fire timer på seg til å komme seg fra Oslo til Tønsberg på en bærekraftig måte. På turen måtte de løse oppgaver og benytte seg av ulike transportmidler. I tillegg møttes deltakerne og store deler av Tønsbergs næringsliv for hyggelig sosialt samvær på kvelden.

– Det er verdifullt for oss å kunne snakke om byen og mulighetene her til de som er nysgjerrige på plassen og ønsker å skape et nettverk. Her i Tønsberg har vi mye bra folk, fortsetter Egeland.

Og det er nettopp folk det handler om. Tilflyttingen til Tønsberg øker, og kommunen ønsker å være med i konkurransen om å tiltrekke seg nye bedrifter og med det flere folk. Med dette som bakgrunn har Tønsberg Næringsforening, Tønsberg kommune og Tønsberglivet skapt prosjektet  «Jeg er Tønsberg».

– Her ønsker vi å finne utradisjonelle måter å rekruttere nye aktører til byen på. «Jeg er Tønsberg» er et initiativ hvor vi ønsker å vise fram de ulike næringsfortrinnene på en unik måte. Målet er å skape relasjoner til næringslivet i byen, både for de som allerede er her, men også for de som er nysgjerrige på om Tønsberg er byen for seg og sin bedrift, sier Håvard Løkke i Tønsberg Næringsforening.

Handler om å synliggjøre

– Dette handler om å skape nye arbeidsplasser. Vi opplever at veldig mange vet at Tønsberg er en fantastisk plass å bosette seg, vi er også opptatt av å vise hvilke kvaliteter byen har som et sted å drive næring. Selv om vi også her hos oss har utfordringer å løse må vi også evne å fortelle om det unike og gode. Her er det kompetente folk, et mangfoldig næringsliv, god beliggenhet og god tilgang på kunder. På mange måter er Tønsberg en liten by med mange storbykvaliteter, sier næringssjef i Tønsberg kommune, Øystein Hjørnevik. Han tok imot gjengen da de kom padlende inn til byen.

En av de som var nysgjerrige på Tønsberg, og ble med på reisen er Tobias Strid. Han er salgssjef for IKEA i Norge.

– Det har vært en fantastisk dag. Jeg har blitt kjent med nye mennesker, og jeg har lært mye om Tønsberg. Nå vet jeg at det er Norges eldste by og jeg vet at det er flotte folk her. Jeg har også fått kjenne på den gode atmosfæren som er her, og møtt et næringsliv som tilrettelegger og er åpent, sier han.

Og på spørsmålet om hans bedrift nå vil komme til Tønsberg er svaret:

– Jeg håper virkelig vi kan komme tilbake. Det er attraktivt for oss i IKEA, og vi ønsker å etablere oss her. Vi ser nå etter løsninger.

 

Tekst/ foto: Charlotte Svensen, Tønsberg kommune

Flere aktuelle saker