En viktig, stor og lokal industriaktør

En viktig, stor og lokal industriaktør

Ytterst ved havet på Slagentangen ligger en av Norges største landbaserte eksportbedrifter; Esso raffineriet. Det gir mange arbeidsplasser til regionen vår og en plass for industri. Anne Fougner, ansvarlig for kommunikasjon og samfunnskontakt i Esso Norge, svarer her...